Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun uuden yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäisestä kokouksesta 24.1.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän uuden yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous oli torstaina 24.1.2019.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän uuden yhteisen kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous oli torstaina 24.1. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. 

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836 

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2019–2020

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Mikko Salmi ESLI, varalla Satu Haapanen

Juhani Liukkonen, Tuiran seurakunta, KPP                              varajäsen: Maija Päkkilä
Mikko Raudaskoski, Tuiran seurakunta, ESLI                          varajäsen: Jarmo Komulainen
Pirjo Pyörälä, Tuiran seurakunta, KATSE                                   varajäsen: Jaana Pulkkinen
Eero Hyytinen, Karjasillan seurakunta, KPP                             varajäsen: Juha Jurmu
Tuula Okkonen, Karjasillan seurakunta, ESLI                           varajäsen: Laura Ritola
Soili Kallio-Pulkkinen, Karjasillan seurakunta, TS                   varajäsen: Eeva Pouke
Eino Lukka, Oulujoen seurakunta, KPP                                      varajäsen: Kari Puroila
Tiina Vilponen, Oulujoen seurakunta, KPP                               varajäsen: Sirpa Lukka
Lauri Koukkari, Haukiputaan seurakunta, KPP                        varajäsen: Sami Myllymäki
Irja Lahdensivu, Haukiputaan seurakunta, ESLI                      varajäsen: Toni Holappa
Saara Pentikäinen, Kiimingin seurakunta, KPP                        varajäsen: Terttu Isokoski
Eeva-Maria Parkkinen, Kiimingin seurakunta, KATSE            varajäsen: Jorma Rasvala
Rauno Hekkala, Oulunsalon seurakunta, ESLI                         varajäsen: Latekoe Lawson Hellu
Juha Hänninen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, KATSE      varajäsen: Martti Turkka
Lyly Rajala, Oulun tuomiokirkkoseurakunta, KATSE               varajäsen: Elli-Noora Vehmanen

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä, puheenjohtajat mukaan lukien, on miehiä 10 ( 59 %) ja naisia 7 (41 %).
Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanosta on päättänyt Oulun yhteinen kirkkovaltuusto 15.1.2019.

Esityslista yhteisen kirkkoneuvosto kokoukseen oli 24.1.2019


§1 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

§2 Sihteerin valitseminen yhteiselle kirkkoneuvostolle

- Valittiin sihteeriksi seurakuntayhtymän lakimies, varalla johdon sihteeri

§3 Tuomiokapitulin ilmoitus yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajasta vuosille 2019-2020

- merkittiin tiedoksi

§4 Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kokouksessa läsnäolo-oikeutetut

- merkittiin tiedoksi

§5 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle arvioinnin ja hallinnon johtokunnan asettamisesta

- esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa arvioinnin ja hallinnon johtokunnan vuosiksi 2019 - 2020.

§6 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle hautaustoimen johtokunnan asettamisesta

- esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa hautaustoimen johtokunnan vuosiksi 2019 - 2020

§7 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle kiinteistötoimen johtokunnan asettamisesta

- esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa kiinteistötoimen johtokunnan vuosiksi 2019 - 2020

§8 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan asettamisesta

- esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa erityispalvelujen johtokunnan vuosiksi 2019 - 2020

§9 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajan määrääminen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen (KJ 8:7,1)

- valittiin Juhani Liukkonen, varalle Tuula Okkonen

§10 Yhteisen kirkkoneuvoston edustajien valinta valintatyöryhmiin

 varsinaiset                                                           varalla

Maija Päkkilä                                                       Eino Lukka

Rauno Hekkala                                                    Mikko Raudaskoski

Eeva-Maria Parkkinen                                        Pirjo Pyörälä

Martti Hannula                                                   Soili Kallio-Pulkkinen
 

§11 Työnantajien edustajien valinta palkkatyöryhmään

Palkkatyöryhmään nimettiin vuosille 2019 - 2020 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä palkka-asiamies (lakimies palkka-asiamiehen osalta) sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Soili Kallio-Pulkkinen.

§12 Ilmoitus ammattiliittojen luottamusmiehistä

- merkittiin tiedoksi

Lisättiin tiedoksi Hannele Jurmu, Jyty (Kirkon alan luottamushenkilö)

§13 Emännän pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen

- Päätettiin julistaa haettavaksi

§14 Perheneuvojan määräaikaisen (4 v.) viran haettavaksi julistaminen

- päätettiin julistaa haettavaksi perheneuvojan määräaikaisen ( 4 v. ) viran, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

§15 Seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan määräaikaisen, osa-aikaisen viran haettavaksi julistaminen

- päätettiin julistaa haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä seurakuntatyön erityispalvelujen johtajan määräaikaisen (6 v.), osa-aikaisen (70%), viran, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut.

§16 Vastaanottosihteerin määräaikaisen työsuhteen täyttäminen ajalle 1.3.2019 - 31.12.2020

Määräaikaiseen vastaanottosihteerin työsuhteeseen  valittiin ajalle 1.3.2019 – 31.12.2020, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut, tradenomi Marjo Oranen. Työsuhteessa ei käytetä koeaikaa

§17 Ylipuutarhurin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen

Valittiin seurakuntayhtymän pysyväisluontoiseen ylipuutarhurin työsuhteeseen haastattelumuistiossa ilmenevin perustein hortonomi (AMK) Sari Hirsikorpi, sijoituspaikkana hautauspalvelut. Työsuhteessa käytetään 6 kuukauden koeaikaa.
Varalle valittiin hortonomi (AMK) Sari Hyyppä.

§18 Salassapidettävä asia

§19 Palvelusihteeri Tuovi Sorosen työsuhteen jatkaminen ajalle 1.3. – 31.12.2019

Päätettiin jatkaa Tuovi Sorosen palvelusuhdetta ajalle 1.3. - 31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisen palvelusihteerin työloma.

§20 Yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen palkkauksen määrittäminen 5.2.2019 alkaen

Päätettiin, että yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen palkkaus määräytyy J-hinnoitteluryhmän mukaisesti, kokonaispalkka 7159,00 euroa/kk 5.2.2019 alkaen.

§21 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi

§22 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 11.12.2018 ja 18.12.2018 päätösten täytäntöönpano

Merkittiin päätökset tiedoksi ja hyväksyttiin niiden täytäntöönpano.

§23 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 12.2.2019

Merkittiin tiedoksi.

§24 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§25 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

 

25.1.2019 08.01