Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta torstaina 13.12.2018

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 13.12. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

nuija_päätöksenteko_kokous_5_M.jpg

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.  Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.


Asiat Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 13.12.2018

Lopussa kaksi asiaa, jotka eivät ole olleet aiemmin julkisuudessa olleessa esityslistassa.


§1 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

§2 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle puheenjohtajan vaalin toimittamisesta

§3 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan vaalin toimittamisesta

§4 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle pöytäkirjanpitäjän ottamisesta

§5 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettamisesta

§6 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimittamisesta

§7 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimittamisesta

§8 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimittamisesta

Edellä mainitut kohdat esitysten mukaan.


§9 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2019

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena. Päätösrajat ovat määrärahojen puitteissa seuraavat. Euromääräiset rajat löytyvät esityslistasta.
 

 §10 Luottotappiot 2018

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappiot 19 449,90 euroa poistettavaksi saatavista.
 

§11 Hautausmaakatselmukset 2018

Merkittiin tiedoksi.
 

§12 Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden tilaaminen Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien kotitalouksiin sekä palvelutaloihin, kirjastoihin, sairaaloihin ja muihin vastaaviin paikkoihin vuodeksi 2019

Oulun seurakuntayhtymä päätti tilata Rauhan Tervehdys -lehden ns. osoitteettomana jakeluna Oulun seurakuntayhtymän alueen kotitalouksiin vuonna 2019.
 

§13 Lumijoen seurakunnan kanssa tehdyn taloushallinnon yhteistoimintasopimuksen lakkauttaminen

Irtisanottiin Yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimus taloushallinnon tehtävien hoitamisesta Lumijoen seurakunnan kanssa 30.6.2019 alkaen.
 

§14 Hailuodon seurakunnan kanssa tehdyn taloushallinnon yhteistoimintasopimuksen lakkauttaminen

Irtisanottiin Yhteistoiminta- ja kustannustenjakosopimus taloushallinnon tehtävien hoitamisesta Hailuodon seurakunnan kanssa 30.6.2019 alkaen.

 

§15 Johdon sihteerin pysyväisluonteinen työsuhde, sijoituspaikkana yhtymän johto

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle

1. Myönnetään määrärahat pysyväisluonteiseen johdon sihteerin työsuhteeseen 1.11.2019 alkaen.

2. Siirretään Päivi Juntunen johdon sihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen, sijoituspaikkana yhtymän johto 1.11.2019 alkaen.
 

§16 Taloussuunnittelijan viran lakkauttaminen, sijoituspaikkana yhtymän johto

Taloussuunnittelijan virka, sijoituspaikkana yhtymän johto päätettiin lakkauttaa 1.7.2019 alkaen.
 

§17 Taloussuunnittelijan viran lakkauttaminen, sijoituspaikkana yhtymän johto

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa eläköitymisen myötä vapautuneen taloussuunnittelijan viran ja siirtää kyseisen viran palkkamäärärahat johdon sihteerin palkkamäärärahoiksi.
 

§18 Hallintosihteerin viran lakkauttaminen, sijoituspaikkana yhtymän johto

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vakituinen hallintosihteerin virka lakkautetaan päätöksen tullessa lainvoimaiseksi.
 

§19 Viranhaltijapäätökset

§20 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 18.12.2018

§21 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2019

§22 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§23 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

§24 Perheneuvoja Johanna Siiran sivutoimilupahakemus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää perheneuvoja Johanna Siiralle sivutoimiluvan vuodelle 2019.

§25 Vs. sairaalasielunhoitaja, Jurvelin Hilla ajalle 1.1.2019–28.2.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata Hilla Jurvelinin vs. sairaalasielunhoitajaksi ajalle 1.1.2019–28.2.2019.

§ 26. Salainen asia

§ 27. Yhtymäjohtajaehdokkaiden Pekka Asikaisen ja Antti Jääskeläisen esittäytyminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhtymäjohtajaehdokkaat Pekka Asikainen ja Antti Jääskeläinen esittäytyvät yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 18.12.2018 klo 18 alkaen.

 

(Tiedote 13.12.2018, julkaistu verkossa 14.12.2018)

14.12.2018 08.32