Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta tiistaina 11.12.2018

12.12.2018 08.30

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 11.12. klo 18 alkaen. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko

 

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.

 

§ 2. Heikkilänkankaan monitoimitalon yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän vuokrasuhteen päättäminen

Päätettiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti.

 

§ 3. Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2021

Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa. Pieniä tekstimuutoksia ja korjauksia tehtiin.

Oulujoen seurakunnan iltapäiväkerhotoiminnalle ehdotettiin 50 000 euroa lisämäärärahaa. Suoritetussa äänestyksessä ehdotus sai 11 ääntä. Yhteisen kirkkoneuvoston esitystä kannatti 35 valtuutettua. Kuusi äänesti tyhjää.

 

§ 4. Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelma 2019–2021

Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.

 

§ 5 Vastine aloitteeseen: Kiimingin seurakuntaneuvosto 30.9.2015: Wc/varastotilojen rakentaminen Kiimingin kirkkomaalle

Hyväksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston esittämässä muodossa.

 

§ 6 Vastine aloitteeseen: yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2017: Isokatu 17 julkisivun risti

Merkittiin tiedoksi selonteko ja ratkaisu.

 

(Tiedote 11.12.2018, julkaistu verkossa 12.12.2018)