Uutislistaukseen

Lämpimät onnittelut valituille ja kiitos ehdokkaille sekä äänestäneille! Lämpimät onnittelut valituille ja kiitos ehdokkaille sekä äänestäneille!

Oulussa seurakuntavaalien äänestysprosentiksi 12,2

19.11.2018 00.27

Naisia 41% kirkkovaltuutetuista, yhteisen kirkkovaltuuston keski-ikä on 57 vuotta

Oulussa seurakuntavaalien äänestysprosentiksi tuli 12,2. Oulussa kävi äänestämässä yhteensä 13986 seurakuntalaista. Äänioikeutettuja oli 114721. Neljä vuotta sitten äänestysprosentti oli Oulun seitsemässä seurakunnassa 12,6 prosenttia.

 

Ennakkoon äänesti 8295 henkilöä, 7,2 prosenttia äänioikeutetuista. Luvussa on kaikki Oulussa ennakkoon äänestäneet.

 

Valtakunnallisesti vaalien äänestysprosentti oli 14,4 prosenttia, kun seurakunnista noin neljä viidestä oli julkaissut tietonsa.


YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO: valittujen sukupuoli

 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin yhteensä 51 jäsentä. Uusia heistä on 24 valtuutettua, siis hieman alle puolet valituista. Uusien määrä pysyi samassa suhteessa kuin edellisvaaleissa 2014.

 

Uudella valtuustokaudella yhteisen kirkkovaltuuston paikkaluku laskee nykyisestä 61:stä 51:een, koska seurakuntalaisten määrä on alittanut 150 000 rajan.

 

Uuteen kirkkovaltuustoon tulee 21 naista ja 30 miestä. Naisia on siis 41,2 prosenttia kirkkovaltuutetuista ja miehiä 58,8 prosenttia. Vielä istuvassa valtuustossa valtuutettuja on 61, ja heistä naisia on 43 prosenttia ja miehiä 57 prosenttia.

 

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO: valittujen ikä

 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on 57 vuotta, se on sama kuin edellisvaaleissa.

 

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valituista

  •  18–19-vuotiaita on 5,9 prosenttia (suluissa edellisvaalien tulos: 0%)
  •  20–29-vuotiaita on 3,9 prosenttia valtuutetuista, (3,3 %).
  •  30–39-vuotiaita on 2 prosenttia valtuutetuista, (9,8%).
  •  40–49-vuotiaita on 9,8 prosenttia valtuutetuista, (9,8%).
  •  50–59-vuotiaita on 29,4 prosenttia valtuutetuista (27,9%).
  •  Yli 60-vuotiaita on 49 prosenttia valtuutetuista (49,2%).

 

Nuorimmat yhteiseen kirkkovaltuustoon valitut ovat Ada Vesenterä, 18, Oulujoen seurakunnasta (Esli); Kalle Pyky, 18, Kiimingin seurakunnasta (Katse), Toni Holappa, 19, Kiimingin seurakunnasta (Esli).

 

Vaaleissa kirkkovaltuustoon valituista ääniharaviksi nousivat Mikko Kälkäjä (krist.) Kiimingin seurakunnasta 381 äänellä, Eino Lukka (krist.)  Oulujoen seurakunnasta 228 äänellä ja Juha Hänninen (Katse) Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta 211 äänellä.

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO: taustaryhmien valtasuhteet

 

Eniten paikkoja yhteiseen kirkkovaltuustoon sai vanhoillislestadiolaistaustainen Kristillisten perusarvojen puolesta 18 paikkaa, 35,3 prosenttia paikoista. Elävä Seurakunta – Lähellä ihmistä (ESLI) sai 15 paikkaa, 29,4 prosenttia paikoista. KATSE sai 13 paikkaa, 25,4 prosenttia paikoista. Toimivat Seurakuntalaiset sai 5 paikkaa, 9,8 prosenttia paikoista. Verso, joka oli uusi taustaryhmä, sai 0 paikkaa yhteiseen kirkkovaltuustoon.

 

Vuonna 2014 eniten paikkoja yhteisessä kirkkovaltuustossa oli Kristillisten perusarvojen puolesta- ja Katse-taustaryhmillä, molemmilla 31 % paikoista.

 

Taustaryhmät voivat olla esimerkiksi eri poliittisiin näkemyksiin, herätysliikkeisiin tai muihin yhteisiin arvoihin perustuvia ryhmiä, jotka asettavat valitsijayhdistyksiä. Oulun taustaryhmien kuvaukset itsestään löytyvät täältä.

 

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän ylin päättävä elin. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.
 

SEURAKUNTANEUVOSTOT: Valitsijayhdistykset ja paikkamäärät

 

Oulun seitsemän seurakunnan seurakuntaneuvostoihin valittiin yhteensä 100 henkilöä.
 
Tuomiokirkkoseurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalin äänestysprosentti oli 11,3.
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa eniten ääniä sai Katse-valitsijayhdistys, joka sai 36 prosenttia äänistä, 5 paikkaa 14 paikasta.

Haukiputaan seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalin äänestysprosentti oli 13,8. Haukiputaan seurakunnan seurakuntaneuvostossa eniten ääniä sai Kristillisten perusarvojen puolesta-valitsijayhdistys, joka sai 43 prosenttia äänistä, 6 paikkaa 14 paikasta.
 
Karjasillan seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalin äänestysprosentti oli 11,1. Karjasillan seurakunnan seurakuntaneuvostossa eniten ääniä sai Kristillisten perusarvojen puolesta-valitsijayhdistys, joka sai 38 prosenttia äänistä, 6 paikkaa 16 paikasta.
 
Kiimingin seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalin äänestysprosentti oli 19,3. Kiimingin seurakunnan seurakuntaneuvostossa eniten ääniä sai Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys, joka sai 43 prosenttia äänistä, 6 paikkaa 14 paikasta.
Huom! Yli-Iin ja Ylikiimingin alueet siirtyvät Oulujoen seurakunnasta osaksi Kiimingin seurakuntaa 1.1.2019.  Muutoksen vuoksi yli-iiläiset ja ylikiiminkiläiset äänioikeutetut seurakunnan jäsenet ovat äänestävät vaaleissa Kiimingin seurakunnan listoilla olevia ehdokkaita.  
 
Oulujoen seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalin äänestysprosentti oli 11,2. Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvostossa eniten ääniä sai Katse-valitsijayhdistys, joka sai 36 prosenttia äänistä, 5 paikkaa 14 paikasta.
 
Oulunsalon seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalin äänestysprosentti oli 22,6. Oulunsalon seurakunnan seurakuntaneuvostossa eniten ääniä sai Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistys, joka sai 50 prosenttia äänistä, 6 paikkaa 12 paikasta.
 
Tuiran seurakunnassa seurakuntaneuvoston vaalin äänestysprosentti oli 9,1. Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvostossa eniten ääniä sai Esli-valitsijayhdistys, joka sai 38 prosenttia äänistä, 6 paikkaa 16 paikasta.

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa. Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät.

 
Vaalien tulokset ovat epävirallisia seurakuntien vaalilautakuntien vahvistukseen saakka. Vaalilautakunnat vahvistavat tulokset viimeistään keskiviikkona 21.11.2018.
 

Tiedote 18.11.2018