Uutislistaukseen

Yksinäisyys ja huumeet riski lasten hyvinvoinnille

”Yksinäisyys ja huumeet ovat suurimpia riskejä yläkouluikäisten hyvinvoinnille Oulussa”, sanoo lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Kurttila saapuu Ouluun puhumaan paikallisten lasten ja nuorten tilanteesta 25. marraskuuta.
Kuvassa on kolme tyttöä, jotka pitävät toisistaan kiinni.

Suurin osa oululaislapsista ja -nuorista voi hyvin, mutta yksinäisyys ja huumeet ovat hyvinvoinnille suurimpia uhkia. (kuva Pixabay)

Keskustan seurakuntatalossa kello 12 käynnistyvällä luennolla käsitellään erityisesti viime vuonna julkistetun kouluterveyskyselyn tuloksia. Niiden mukaan yläkouluikäisten kokema yksinäisyys on Oulussa koko maata yleisempää.
”Kyselyssä koko maan 8.–9. –luokkalaisista 8,5 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. Samanikäisistä oululaisista ilman ystävää oli 9,2 prosenttia”, toteaa Kurttila.


Toinen huolestuttava ilmiö on huumeet, joita oli kyselyn mukaan kokeillut 7 prosenttia kyseisen ikäluokan oululaislapsista.
”Tämä tarkoittaa, että jokaiselta luokalta löytyy keskimäärin yksi huumeita kokeillut oppilas. Lisäksi käsitys huumeiden hankkimisen helppoudesta oli yleisempi Oulussa kuin muualla maassa.”
Tuomas Kurttila huomauttaa, ettei huumeiden kokeileminen ole yhteydessä klassiseen huono-osaisuuteen, sillä samoja ongelmia on myös taloudellisesti hyvinvoivissa perheissä. Lapsiasiavaltuutetun mukaan lapsen olisi tärkeää kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, niin vanhempien kuin ikätovereiden taholta.
”Samaan aikaan on pidettävä huolta siitä, että emme lisää yksinäisyyttä yhteiskunnan rakenteilla. Esimerkiksi harrastuksiin ja koulun retkiin osallistumisen tulisi olla mahdollista varallisuudesta riippumatta.”
Kurttilan mukaan Suomessa ja maailmalla on hyviä toimintamalleja, joilla asioihin on puututtu. Näistä keskustellaan myös Oulussa pidettävällä luennolla.


Tilaisuus on osa Oulun tuomiokirkkoseurakunnan järjestämää Kolmen polven sunnuntai -tapahtumaa, joka käynnistyy kello 10 messulla Oulun tuomiokirkossa. Keskustan seurakuntatalossa tarjotaan maksuton lounas kello 11 ja Kurttilan luento kello 12.

 

Julkaistu 13.11.2018

13.11.2018 08.18