Uutislistaukseen

Tutustu seurakuntavaalien ehdokkaisiin vaalikoneessa

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11. Ehdokkaisiin pääsee tutustumaan vaalikoneessa osoitteessa www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

 

Oulussa seurakuntavaaleissa on 329 ehdokasta, joista naisia on 157 ja miehiä 172. Osa on ehdolla sekä seurakuntaneuvoston vaalissa että yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa, osa vain toisessa. Ehdokkaiden keski-ikä on 52 vuotta.

Vaalikoneessa kysytään muun muassa, mitä puoluetta ehdokas äänestäisi eduskuntavaaleissa, kokeeko hän jonkun herätysliikkeen itselleen läheiseksi, mihin asioihin seurakunnan tulisi panostaa ja miten kirkon tulisi ehdokkaan mielestä toimia sukupuolineutraalin avioliittolain suhteen. Oulussa vaalikoneeseen vastasi 268 henkilöä eli 81 prosenttia ehdokkaista.

Vaalikoneeseen vastanneista viidennes kokee lestadiolaisen herätysliikkeen läheiseksi

Vaalikoneeseen vastanneista viidennes eli 21 prosenttia (55 henkilöä) koki lestadiolaisen herätysliikkeen läheiseksi. Herännäisyyden, evankelisuuden ja viidennen herätysliikkeen kannattajia oli kaikista vastanneista kutakin hieman alla parikymmentä vastaaja, noin 7 prosenttia.

Vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 36 prosenttia ei kokenut mitään herätysliikettä tai hengellistä liikettä itselleen läheiseksi, kysymykseen jätti vastaamatta 51 henkilöä.

Mitä puoluetta äänestäisit?

Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, seurakuntavaalien vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 22% äänestäisi Keskustaa, 11% Kokoomusta, 7% SDP:tä, 4% Vihreitä, 3% Kristillisdemokraatteja, 3% Vasemmistoliittoa, 2% Perussuomalaisia sekä 0,8 % Sinistä tulevaisuutta. Lähes puolet (47%) vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista ei kertonut, mitä puoluetta he äänestäisivät.

Heikoimpien auttamista pidetään seurakunnan tärkeimpänä tehtävänä

Heikompien auttaminen, kristillinen kasvatus (esimerkiksi rippikoulu ja kerhot) ja eri ikäryhmille suunnattua toimintaa pidettiin vastaajien kesken tärkeimpinä asioina, joihin seurakunnan tulee panostaa.

Erityisesti auttamisen resursseja tulisi vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden mukaan suunnata perheiden tukemiseen kriiseissä sekä yksinäisten ja sairaiden auttamiseen.

Seurakunnan talouden heiketessä vaalikoneeseen vastanneet oululaisehdokkaat luopuisivat ensisijaisesti kiinteistöistä. Moni olisi valmis yhdistämään seurakuntia isommiksi yksiköiksi ja tarpeen tullen myös nostamaan kirkollisveroa.

Suhde Raamattuun

Vaalikoneessa kysytään myös ehdokkaiden suhdetta Raamattuun. Vastanneista 20 prosenttia oli sitä mieltä, että kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta. Osittain samaa mieltä oli 35 prosenttia vastanneista. Täysin eri mieltä oli 12 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista.

Sukupuolineutraali avioliittolaki ja tasa-arvo kirkossa

Vastanneista 60 prosenttia on sitä mieltä, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Samaa sukupuolta olevien parien avioliiton kirkollista vihkimystä kannattaisi 40 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista.

Vaalikoneeseen vastanneista 77 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia. Vastanneista 12 prosenttia oli asiasta osittain tai täysin eri mieltä.

Oulussa samalla kertaa kahdet vaalit

Oulussa vaaleilla valitaan jäsenet oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka käyttää ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä. Molempia vaaleja varten on omat ehdokaslistat. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa. Vaaleissa valittavien luottamushenkilöiden toimikausi on 2019–2022.

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä 18.11.2018 täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Ennakkoon voi äänestää 6.–10.11.2018.

 

Kaavioita seurakuntavaaliehdokkaiden vaalikonekysymysten vastauksiin liittyen

 

Lisätietoa vaaleista:

www.oulunseurakunnat.fi/seurakuntavaalit

www.seurakuntavaalit.fi

Vaalikone: www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

 

(Tiedote 5.11.2018)

 

5.11.2018 09.26