Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta torstaina 18.10.2018

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 18.10. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät täältä.
Kuvassa on päätöksentekonuija. Kuva: pixabay.com

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828.

Esityslista ja päätöksiä yhteisen kirkkoneuvoston 18.10.2018 kokouksesta


§2 Tietosuojaohjeet
Päätös: Hyväksyttiin liitteessä Yhteinen kirkkoneuvosto 10/18.10.2018 liite 1 olevat tietosuojaohjeet.
 

§3 Ei julkinen hankinta-asia: Hautajaishuoneisto, peruskorjaus, rakennusurakoitsijan valinta
 

§4 Tuomiokirkkoseurakunnan toimitilojen tarveselvitys
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyi Oulun tuomiokirkkoseurakunnan toimitilojen tarveselvityksen;
2. päätti, että tilatarveasiaa valmistellaan työryhmän esittämän vaihtoehdon B mukaan;
3. hyväksyi Tuomiokirkon kuoriosan kehittämisen muutostyöt, Ison seurakuntasalin akustiikan muutostyöt ja Vanhan pappilan esteettömyyden parantamisen toimenpiteet ja kalusteiden täydennys hankintatarpeet, kustannusarvio 105.000 euroa (sis. alv 24 %).
4. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
- käy keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsee tiedoksi Oulun tuomiokirkkoseurakunnan toimitilojen tarveselvityksen
- hyväksyy Tuomiokirkon kuoriosan kehittämisen muutostyöt, Ison seurakuntasalin akustiikan muutostyöt ja Vanhan pappilan esteettömyyden parantamisen toimenpiteet ja kalusteiden täydennys hankintatarpeet ja
- myöntää hankkeelle 105.000 euron (sis. alv 24 %) määrärahan.
 

§5 Ritaharjun seurakuntakoti, vuokraaminen ja määräraha
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:
1. hyväksyä Ritaharjun seurakuntakodin tontin maatöiden ja kunnallistekniikan liittymien sekä kalusteiden kustannukset 85 000 euroa (sis. alv. 24%),
2. vuokrata Ritaharjun seurakuntakodin siirrettävän rakennuksen seitsemäksi (7) vuodeksi + optio kolme (3) vuotta Parmaco Oy:ltä kokonaishintaan 57 853 euroa/vuosi (sis. 24%), mikäli yhteinen kirkkoneuvosto myöntää hankkeelle määrärahan. Seurakuntakodin vuokraamisen ehtona on, että Rajakylän seurakuntakodista luovutaan.
3. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 85 000 euroa (sis. alv 24%).


§6 Pääemännän pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän pääemännän pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Heli Laitisen, sijoituspaikka kiinteistöpalvelut. Ei koeaikaa.
 

§7 Keittäjän pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän keittäjän pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Sannakaisa Teräs, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Varalle valittiin Johanna Lahtela.
 

§8 Kiinteistönhoitajan pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän kiinteistönhoitajan pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Krista Hanhelan, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut. Ei koeaikaa.
 

§9 Määrärahan hakeminen LUMO-valofestivaalin pääteoksen ja avajaisviikonlopun kulujen kattamiseksi
Päätös: Myönnetään LUMO festivaalille avustusta 5 000 euroa yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.
 

§10 Sirkka Kankaan oikaisuvaatimus hautaustoimen päällikön päätöksestä
Päätös: Esittelijä poisti asian esityslistalta.
 

§11 Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat Oulussa 2021
Päätös: Päätettiin osallistua yhdessä Kirkkopäivien ja Suomen Lähetysseuran kanssa yhdistettyjen Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien järjestämiseen Oulussa vuonna 2021. Päivien kustannukset ovat noin 250 000. Päätös viedään tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
 

§12 Viranhaltijapäätökset
Päätös: Merkittiin tiedoksi
 

§13 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 2.10.2018 päätösten täytäntöönpano
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin täytäntöönpano.

 

(Tiedote 18.10.2018, julkaistu verkossa 19.10.2018)

19.10.2018 08.48