Uutislistaukseen

Oulun seurakunnat hakevat vaalitoimitsijoita

Oulun seurakunnat rekrytoivat parhaillaan vaalitoimitsijoita marraskuussa käytäviä seurakuntavaaleja varten. Toimitsijoita tarvitaan sekä 6.–10.11. pidettävään ennakkoäänestykseen että varsinaiseksi vaalipäiväksi 18.11.
Kuvassa on kaksi äänestäjää ja kaksi vaalitoimitsijaa pöydän ääressä.

Vaalitoimitsijoita tarvitaan ennakkoäänestykseen ja varsinaista vaalipäivää varten. (kuva Sanna Krook)

Vaalitoimitsijana voi toimia täysi-ikäinen evankelisluterilaisen kirkon jäsen missä tahansa Oulun seitsemästä seurakunnasta. Toimitsijana ei voi kuitenkaan olla seurakunnassa, jossa on itse ehdokkaana tai jossa ehdolla on puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.

Tehtävää voi hoitaa muutaman tunnin kerrallaan tai vaikka kokonaisen päivän ja useana päivänä. Tarvittavien toimitsijoiden määrä riippuu ilmoittautuneiden määrästä, mutta Oulun seurakunnat työllistävät tehtävään arviolta 150 henkilöä.

Oulun seurakuntayhtymä kouluttaa vaalitoimitsijat tehtäväänsä. Koulutustilaisuudet pidetään kahtena torstaina 25.10. ja 1.11. kello 16.30–18 Keskustan seurakuntatalossa (Isokatu 17, 2. kerros). Koulutukset ovat samansisältöiset, joten valitut vaalitoimitsijat voivat osallistua jompaan kumpaan tilaisuuteen. Sekä koulutuksesta että toimitsijan työstä maksetaan palkkio.

Toimitsijaksi voi hakea 28.9. kello 15 mennessä seurakuntien verkkosivujen kautta osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/rekry. Hakemuksessa on mainittava yhteystiedot ja se, minkä seurakunnan alueella haluaa toimia vaalitoimitsijana.

Lisätietoa seurakuntavaaleista löytyy osoitteesta www.oulunseurakunnat.fi/seurakuntavaalit ja valtakunnallisilta vaalisivuilta www.seurakuntavaalit.fi.

 

Julkaistu 18.9.2018.

18.9.2018 08.32