Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta torstaina 13.9.2018


Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 13.9. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Kokoukseen tuotiin lisälistalla pykälät 21 ja 22.
nuija.jpg

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus p. 050 430 4828.


Esityslista ja päätökset yhteisen kirkkoneuvoston 13.9.2018 klo 16.15 kokouksesta

1 § Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

2 § Caritas-Säätiön tilannekatsaus
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3 § Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittäminen (5 liitettä)
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Johtamisjärjestelmän
kehittämistyöryhmän esityksen, Yhteinen kirkkoneuvosto 8/13.9.2018 liite
1, uudeksi johtamisjärjestelmäksi. (Huom! Liitteeseen on tullut muutamia muutoksia, jotka tehdään yhteiselle kirkkovaltuustolle menevään esitykseen);
2. pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot esityksestä yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen 2.10.2018.

4 § Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Oulun
seurakuntayhtymän veroprosentiksi vahvistetaan 1,30 prosenttia vuodelle 2019.
5 § Avustusanomukset kirkollisiin tarkoituksiin (1 liite)
Päätös: Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto ei myönnä avustusta.
6 § Palvelusihteerin työsuhteen täyttäminen 1.10.2018 alkaen, sijoituspaikkana henkilöstöpalvelut
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Tuula Tauriaisen, sijoituspaikka henkilöstöpalvelut.

7 § Palvelusihteeri Tuovi Sorosen työsuhteen jatkaminen ajalle 1.1. – 28.2.2019
Päätös: Tuovi Sorosen palvelusuhdetta jatketaan ajalle 1.1. – 28.2.2019. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisen palvelusihteerin työloma.

8 § Pääemännän työsuhteen haettavaksi julistaminen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa pääemännän työsuhteen haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä, hakuaika 17.9.-1.10.2018, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut.

9 § Keittäjän työsuhteen haettavaksi julistaminen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi seurakuntayhtymän keittäjän työsuhteen, hakuaika 17.9.-1.10.2018, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut.

10 § Kiinteistönhoitajan työsuhteen haettavaksi julistaminen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto julistaa kiinteistönhoitajan työsuhteen haettavaksi sisäisellä hakumenettelyllä, hakuaika 17.9.-1.10.2018, sijoituspaikka Kiinteistöpalvelut.

11 § Keittäjä Raija Kynsilehto työsuhteen jatkaminen ajalle 20.9.2018 - 28.2.2019
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että keittäjä Raija Kynsilehdon työsuhdetta jatketaan ajalle 20.9.2018 - 28.2.2019.

12 § Keittäjä Sannakaisa Teräs työsuhteen jatkaminen ajalle 1.10. - 30.11.2018
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että keittäjä Sannakaisa Teräksen työsuhdetta jatketaan ajalle 1.10. - 30.11.2018.

13 § Karjasillan kaupunginosan korttelin 58 tonttien 1 ja 9 sekä katualueen asemakaavamuutoksen valmistelu
Päätös: Merkitään tiedoksi Karjasillan kaupunginosan korttelin 58 tonttien 1 ja 9 sekä katualueen asemakaavamuutoksen valmistelu.

14 § Vastaus valtuustoaloitteeseen 13.6.2017 Oulun hautausmaan vanhan osan käytöstä (1 liite)
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa yhteiselle kirkkovaltuustolle edellä [esittelytekstissä] esitetyn vastauksen aloitteeseen. Jatkotoimenpiteistä päätetään erikseen.

15 § Sirkka Kankaan oikaisuvaatimus hautaustoimen päällikön päätöksestä (2 liitettä)
Palautetaan valmisteluun eli esittelijä poisti asian listalta.

16 § Seurakuntayhtymän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutusmääräraha vuodelle 2019
Päätös:
1. Koulutusmäärärahaksi vuodelle 2019 varataan 1,2 % vakituisten
työntekijöiden palkkamäärärahasta. Kyseisestä palkkamäärärahasta
0,8 % varataan seurakuntien/palveluyksiköiden talousarvioon
käytettäväksi ulkoiseen koulutukseen yllä olevan taulukon mukaisesti.
Palkkamäärärahasta 0,4 % varataan henkilöstöpalvelujen
talousarvioon käytettäväksi sisäiseen koulutukseen.
2. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja talousarvioon
varattu koulutusmääräraha viedään tiedoksi seurakuntaneuvostoille,
yhteistyötoimikunnalle ja johtaville viranhaltijoille.
3. Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmat
(koulutussuunnitelmat) laaditaan Kirkon henkilöstön ammatillisen
osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti ja
työttömyysvakuutusrahastolta haetaan lainmukainen koulutuskorvaus

17 § Viranhaltijapäätökset (1 liite)
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18 § Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 2.10.2018
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

19 § Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

20 § Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

21 § Yhtymäjohtajan eläkepäätös 1.12.2018
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja lähettää asian tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

22 § Yhtymäjohtajan viran haettavaksi julistaminen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto
1. nimeää valmistelutyöryhmän (yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, henkilöstöpäällikkö (siht.) yhtymäjohtajan viran rekrytoinnin valmisteluun.
2. julistaa viran haettavaksi.

 

Tiedote 13.9.2018, julkaistu verkossa 14.9.2018

14.9.2018 08.33