Uutislistaukseen

Oulun piispanvaalin ensimmäinen kierros käydään 15.8.

Ehdolla Oulun hiippakunnan piispaksi ovat Jukka Hautala, Jukka Keskitalo sekä Niilo Pesonen.

Oulun hiippakunnan piispanvaalissa on ensimmäinen äänestyspäivä 15.8. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.9.

Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi siirtyy eläkkeelle lokakuun lopussa ja uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2018.

Ketkä ovat ehdolla?

Ehdokasasettelu päättyi 21.5. klo 16. Piispanvaalin ehdokkaat ovat Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori, TL Jukka Hautala, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö, TT Jukka Keskitalo sekä Oulun Tuiran seurakunnan kirkkoherra, TT Niilo Pesonen.

 

Kuka saa äänestää?

Oulun piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 1130. Äänioikeutetuista puolet on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät.

Nimilistat ja lisätietoa vaalista löydät hiippakunnan vaalisivuilta.

 

Mitä ovat maallikkovalitsijat?

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, Oulun hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput äänioikeutetut suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

 

Piispanvaalin keskustelupaneelit järjestetään seuraavasti:

8.8. klo 17 Kauppakeskus Valkean kesäkatu, Oulu

1.9. klo 17 Utajärven jäähalli, mikäli vaalissa tulee toinen kierros

 

Julkaistu 16.7.2018

16.7.2018 09.00