Uutislistaukseen

Päättäjät myönsivät rahoituksen uudelle leirikeskukselle - Päätöksiä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 12.6.2018

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidettiin tänään tiistaina.

Päättäjät hyväksyivät Merenranta-leirikeskuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %). Samalla yhteinen kirkkovaltuusto teki rakentamispäätöksen leirikeskuksen rakentamisesta Haukiputaan Isoniemeen ja myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan, 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %).

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 12.6.2018

Kokouksen esityslista ja liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäpäällikkö Rebekka Naatus

§2 Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako vaalikautena 2019–2022
 

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkovaltuuston paikkojen jaon vaalikaudelle 2019–2022 seurakuntien kesken seuraavasti:
 Tuiran seurakunta 12 paikkaa
 Karjasillan seurakunta 10 paikkaa
 Oulujoen seurakunta 7 paikkaa
 Oulun tuomiokirkkoseurakunta 6 paikkaa
 Kiimingin seurakunta 6 paikkaa
 Haukiputaan seurakunta 6 paikkaa
 Oulunsalon seurakunta 4 paikkaa.
 

§3 (9 liitettä) Merenranta-leirikeskus, hankesuunnittelun hyväksyminen, toteutussuunnittelun käynnistäminen ja määräraha
 

Yhteinen kirkkovaltuusto:
 1. hyväksyi Merenranta-leirikeskuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %) ja
 2. teki rakentamispäätöksen leirikeskuksen rakentamisesta Isoniemeen ja myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %).

(Asiasta äänestettiin, päätös tehtiin alkuperäisen esityksen mukaisesti.)


§4 (1 liite) Isoniemen leirikeskus, päärakennus ja sauna, purkaminen
 

Yhteinen kirkkovaltuusto:
 1. teki päätöksen Isoniemen leirikeskuksen päärakennuksen ja saunarakennuksen sekä varaston purkamisesta ja
 2. myönsi hankkeelle 100.000 euron määrärahan (sis. alv 24 %).

§5 (2 liitettä) Umpimähkän leirikeskus, rakennusten purkaminen
 Yhteinen kirkkovaltuusto:
 1. teki päätöksen Umpimähkän leirikeskuksen rakennusten purkamisesta lukuun ottamatta vuonna 2000 rakennettua varastoa ja
 2. myönsi hankkeelle 50.000 euron määrärahan (sis. alv 24 %)
 3. Isoniemen ja Umpimähkän purkukuntoisen rakennusten purkamisen jälkeen säästyvillä ylläpidon kustannuksilla katetaan Umpimähkän kehittäminen vuoden 2019 aikana mm. kodan uusimisella ja laavun peruskorjauksella työryhmän esityksen mukaisesti.

§6 Vastaus valtuustoaloitteeseen, Juuman leirikeskuksen myynti

Yhteinen kirkkovaltuusto otti vastaan selonteon. Se löytyy listatekstistä.

§7 Vastaus valtuustoaloitteeseen Haukiputaan hautausmaan pysäköintialueen liikennejärjestelyjen korjaamiseksi

Yhteinen kirkkovaltuusto sai yhteisen kirkkoneuvoston selonteon ja ratkaisun vastauksena aloitteeseen Haukiputaan hautausmaan pysäköintialueen liikennejärjestelyjen korjaamiseksi.


§8 (1 liite) Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017

Yhteinen kirkkovaltuusto sai tiedoksi henkilöstötilinpäätöksen 2017.

§9 Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Yhteinen kirkkovaltuusto:
 1. vahvisti Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2 478 526,98 euroa.
 2. päätti, että tilikauden ylijäämä jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.
 3. vahvisti Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen vuoden 2017 tilinpäätökset. Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa alijäämää 26 088,35 euroa, Haukiputaan hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 2 014,18 euroa, Kiimingin hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 4 158,18 euroa ja Oulunsalon hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää 1 080,45 euroa.
 4. päätti, että hautainhoitorahastojen tilikauden yli-/alijäämät jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.

 
§10 (1 liite) Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus

Yhteiselle kirkkovaltuusto otti vastaan Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen tilikauden 2017 tilintarkastuksesta.

§11 Vastuuvapaudesta päättäminen seurakuntayhtymän tilivelvollisille

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

 

(Tiedote julkaistu 12.6.2018. Lisätty 13.6.: merenrantaleirikeskus-asiasta äänestettiin. Päätös tehtiin alkuperäisen esityksen mukaisesti.)

12.6.2018 21.05