Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta torstaina 7.6.2018

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 7.6. klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme.  
nuija_päätöksenteko_kokous_1_THUMB.jpg

 

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä.   

Tiedottajana kokouksessa on viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.

Huom. Lopussa yksi uusi asia eli Sopimus varhaiskasvatustyöstä Oulun kaupungin kanssa. Tästä saa lisätietoa Niilo Pesoselta.

Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston 7.6.2018 klo 16.15 kokouksesta

 
2§ (Liitteitä 8 kpl) Merenranta-leirikeskus, hankesuunnittelun hyväksyminen, toteutussuunnittelun käynnistäminen ja määräraha


Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyi Merenranta-leirikeskus hankesuunnitelman, kustannusarvio 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %);

2. myönsi luvan Merenranta-leirikeskuksen toteutussuunnittelun

käynnistämiselle, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto tekee investoinnin

rakentamispäätöksen;

3. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

- hyväksyy Merenranta-leirikeskuksen hankesuunnitelman ja kustannusarvion 2.850.000 euroa (sis. alv 24 %);

- tekee rakentamispäätöksen leirikeskuksen rakentamisesta Isoniemeen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 2.850.000 euron (sis. alv 24 %).
 

3§  Isoniemen leirikeskus, päärakennus ja sauna, purkaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyi Isoniemen leirikeskuksen päärakennuksen ja saunarakennuksen sekä varaston purkamisen, kustannusarvio 100.000 euroa (sis. alv 24 %);

2. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

- tekee päätöksen Isoniemen leirikeskuksen päärakennuksen ja saunarakennuksen sekä varasto purkamisesta ja

- myöntää hankkeelle 100.000 euron määrärahan (sis. alv 24 %).

 

4§  Umpimähkän leirikeskus, rakennusten purkaminen

 
Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyi Umpimähkän leirikeskuksen rakennusten purkamisen lukuun ottamatta vuonna 2000 rakennettua varastoa, kustannusarvio

50.000 euroa (sis. alv 24 %);

2. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

- tekee päätöksen Umpimähkän leirikeskuksen rakennusten purkamisesta lukuun ottamatta vuonna 2000 rakennettua varastoa ja

- myöntää hankkeelle 50.000 euron määrärahan (sis. alv 24 %).

3. Umpimähkän ja Isoniemen purkamisesta säästyvillä ylläpidon kustannuksilla katetaan Umpimähkän kehittäminen vuoden 2019 aikana mm. uuden kohdan uusimisella ja laavun korjaamisella työryhmän esityksen mukaisesti.

Jäsen Pekka Kinnunen ilmoitti jättävänsä asiasta eriävän mielipiteen.


5§  Vastaus valtuustoaloitteeseen, Juuman leirikeskuksen myynti

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi selonteon vastauksena yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 

6§  Vastaus valtuustoaloitteeseen Haukiputaan hautausmaan pysäköintialueen liikennejärjestelyjen korjaamiseksi

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi yhteiselle kirkkovaltuustolle selonteon ja ratkaisun vastauksena aloitteeseen Haukiputaan hautausmaan pysäköintialueen liikennejärjestelyjen korjaaminen.

 

7§  (Liite 1 kpl)  Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä lähetti sen yhteiselle kirkkovaltuustolle 12.6.2018 pidettävään kokoukseen.

 

8§  Ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 toimintasuunnitelman laatimista varten

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi  talousarvion 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2019–2021 laatimisohjeet.
 

9§ (Liite 1 kpl) Avustusanomus piispanvaihdoksen kustannuksiin 2018

Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi 30 000 euron avustuksen syksyllä 2018 tapahtuvasta piispanvaihdoksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Avustus katetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövarausmäärärahasta.

 

10§ (Liite 1 kpl) Haukipudas-seuran anomus vapautukseksi maanvuokrasta POISTETTIIN LISTALTA

 

11§  Perheneuvojan viran haettavaksi julistaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa viran haettavaksi.

 

12§ Sopimus varhaiskasvatustyöstä Oulun kaupungin kanssa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Niilo Pesosen ja vs. yhtymäjohtaja Arja Ahosen allekirjoittamaan sopimuksen varhaiskasvatustyöstä Oulun kaupungin kanssa.

 

(Tiedote 7.6.2018, julkaistu verkossa 8.6.2018)

8.6.2018 07.51