Uutislistaukseen

nuija.jpg

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta torstaina 26.4.2018

27.4.2018 07.54

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 26.4.2018 klo 16.15 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät täältä.

 

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836.

Päätöksiä yhteisen kirkkoneuvoston 26.4. kokouksesta

 §2 Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston esitys Risman testamenttivarojen käytöstä v. 2018

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että

1. se perustaa Oulun seurakuntayhtymään osa-aikaisen (50 %), määräaikaisen diakonian viran ajalle 1.8.2018 – 31.5.2019. Viran sijoituspaikkana on Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

2. henkilöstökulut maksetaan Oulun tuomiokirkkoseurakunnan testamenttivaroista (Pentti Risma).


§3 Sairaalasielunhoitaja Veera Konttaniemen irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.


§4 Rovasti Elina Hyvönen/sairaalateologin sijaisuus

Päätettiin ottaa rovasti Elina Hyvönen vt. sairaalateologiksi 1.6. - 31.10.2018 väliselle ajalle.


§5 Sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi julistaminen

Päätettiin julistaa virka haettavaksi.


§6 Oppilaitosteologin viran haettavaksi julistaminen

Päätettiin julistaa virka haettavaksi.


§7 Kiinteistönhoitaja Hannu Oivon irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi.

 

§8 Luottamushenkilön vapauttaminen luottamustoimesta

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1. vapauttaa Pekka Aittakummun luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa 9.4.2018 lukien, ja

2. toteaa, että Pekka Aittakummulla ei ole varajäsentä, joten hänen tilalleen yhteiseen kirkkovaltuustoon ei nimetä henkilöä.


§9 Henkilökohtaisen varajäsenen valinta Kiinteistötoimen johtokuntaan

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää Yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kiinteistötoimen johtokunnan varsinainen jäsen Eeva-Maria Parkkiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

§10 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi.


§11 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat


§13 Konsernitilinpäätös 2017

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi konsernitilinpäätöksen esitettäväksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Tiedote 26.4.2018, julkaistu verkossa 27.4.2018