Uutislistaukseen

Tilinpäätös 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Oulun seurakuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös oli 2,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tehonneet hyvin. Henkilöstökulut ovat pienentyneet, kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskulut ovat vähentyneet.

 

Tilikauden ylijäämä on 2,5 milj. euroa. Mikäli ei huomioida kiinteistöjen kertaluontoisia myyntituottoja, jotka olivat hyvin merkittävät, 2,2 milj. euroa, eikä purettujen rakennusten ylimääräisiä poistoja, 0,5 milj. euroa, ylijäämä olisi 0,8 milj. euroa.

Toimintakulut

Toimintakulut laskivat vuoteen 2016 verrattuna vain 0,1 milj. euroa. Henkilöstökuluissa säästettiin kuitenkin 0,4 milj. euroa. Henkilöstökulut olivat 17 milj. euroa.

Palvelusten ja tarvikkeiden ostot ovat kasvaneet huolestuttavasti. Toimintakulut yhteensä olivat 32,3 milj. euroa.

Kiinteistöt

Kiinteistöihin painottuvasta Talouden turvaaminen -ohjelmasta päätettiin vuonna 2013. Vähentämällä kiinteistöjä 30 prosentilla ja jäljellejääviä kiinteistöjä kehittämällä saavutetaan kiinteistökuluissa 0,7 miljoonan euron ja investoinneissa 11 miljoonan euron säästöt vuoteen 2022 mennessä. Vuonna 2017 saatiin merkittävästi kiinteistöjen myyntituottoja.

Kiinteistöinvestointihankkeet olivat 3,1 milj. euroa. Ne rahoitettiin omin varoin purka­malla sijoituksia. Suurin yksittäinen hanke oli Kirkon palvelukeskukselle vuokratun Isokatu 9:n julkisivukorjaus.

Henkilöstö

Vuosina 2013 - 2017 henkilöstön vähennys on 23 henkilötyövuotta. Henkilöstömenojen säästötavoite on milj. euroa, mistä on saavutettu lähes 0,7 milj. euroa.

Jäsenet

Oulun ev.-lut. seurakuntien läsnä olevan väestön väkiluku oli vuoden 2017 päättyessä 148 449 henkeä. Se väheni vuoden alusta 427 hengellä (vuonna 2016 610). Oulujoen seurakunta oli ainoa, joka kasvatti jäsenmääräänsä mm. Hiukkavaaran alueen rakentamisen vuoksi.

Toimitukset

Toimitusten määrä, 5 257, laski 1,3 prosenttia eli 70:llä. Edellisenä vuonna ne laskivat parilla sadalla eli viidellä prosentilla. Muut toimitukset pysyivät ennallaan tai kasvoivat, mutta kastettujen määrä väheni 126:lla 1 826:sta 1 700:aan.

Oulun seurakuntayhtymä kiittää työntekijöitään, viranhaltijoitaan, luottamushenkilöitään javapaaehtoistyöntekijöitään panoksesta talouden tasapainottamisessa!

Arja Ahonen, vs. yhtymänjohtaja

9.4.2018 15.48