Uutislistaukseen

Oulun piispanvaali käynnistyy ehdokasasettelulla

13.3.2018 15.48

Oulun piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 21.3. ja päättyy 21.5.2018.
 

Oulun piispanvaalin ehdokasasettelu alkaa keskiviikkona 21.3. ja päättyy 21.5.2018.

Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Piispaehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

Oulun hiippakunnan nykyinen piispa Samuel Salmi siirtyy eläkkeelle lokakuun lopussa. Uusi piispa aloittaa tehtävässään 1.11.2018. Piispan virkaan vihkimys järjestetään 11.11.2018.

 

Vaalin ensimmäinen kierros käydään 15.8.

Vaalin ensimmäinen kierros käydään 15.8.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, vaalin toinen kierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.9.2018.

Oulun piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 1130. Äänioikeutetuista puolet on Oulun hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Oulun hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, Oulun hiippakunnasta valittu kirkkohallituksen jäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput äänioikeutetut suhteessa seurakuntien jäsenmääriin.

Vaalipaneelit käydään kesällä

Piispanvaalin paneelit äänioikeutetuille ja yleisölle järjestetään ke 13.6. Kokkolassa, to 14.6. Oulussa, pe 15.6. Rovaniemellä ja la 16.6. Inarissa sekä ke 8.8. Oulussa. Tarkemmista aikatauluista ja paikoista tiedotetaan myöhemmin.


Katso lisää tietoa Oulun hiippakunnan piispanvaalisivuilta.