Uutislistaukseen

Päätöksiä Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 22.2.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli tänään torstaina 22.2. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme http://www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä .

 
Päätöksiä yhteisen kirkkoneuvoston 22.2. kokouksessa


§2 Ei julkinen hankinta-asia: Yli-Iin kirkko, ikkunoiden ja vesikaton peruskorjaus sekä sprinklaus, rakennusurakoitsijan valinta
Päätös on julkinen, kun sopimus on allekirjoitettu.


§3 Vaalibudjetin lisämääräraha
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että vaalibudjettiin lisätään 20 000 euroa. Tällä summalla voidaan toteuttaa seurakuntavaalien paikallista mainontaa.


§4 Avustusanomus poikakuorotoimintaan, Pohjantähdet
Päätöksestä äänestettiin. Kohtaan 2 tuli kaksi muutosta.
1. Seurakunnat myönsivät kuorojensa avustukset omista määrärahoistaan, mikä on ollut yleinen käytäntö ja jota jatketaan edelleen. Aikaisemmat päätökset pidetään voimassa siihen saakka kun ne päättyvät tai kuoro lopettaa. Seurakuntien yhteisille kuoroille voidaan myöntää avustusta.
2. Kiimingin seurakunnalle myönnettiin 10000 euron avustus vuodelle 2018 Poikakuoro Pohjantähdet kuoron johtajan palkkaukseen, jotta seurakunta voi sopeuttaa kuoron toiminnan seurakunnan omien määrärahojen puitteisiin. Vasta joulukuussa 2017 selvisi, että seurakuntien yhteisen poikakuoron valmistelu ei onnistunut siten, että Pohjantähdet-kuoron laulajista olisi tullut seurakuntien yhteinen kuoro.
Esityslistan esityksessä summaksi esitettiin 5000 euroa ja esitettiin, että kuoro voisi saada määrärahan yhteisen kirkkoneuvoston varoista vain vuonna 2018. Nyt päätettiin kuitenkin vain vuoden 2018 avustuksesta.
3. Avustus katetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.


§5 Oulun seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi kehittämistyöryhmälle lisäaikaa 31.5.2018 saakka. Työryhmän sihteeriksi valitaan lakimiehen viransijainen.


§6 Arkiston sijainti ja asianhallintasihteerin toimipaikka yhtymän organisaatiossa
Arkisto ja asianhallintasihteerin toimi ja tointa hoitava Ritva Aho siirretään aluekeskusrekisteristä yhtymän johdon yksikköön.


§7 Rakennuttajainsinöörin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän pysyväisluonteiseen rakennuttajainsinöörin työsuhteeseen haastattelumuistiossa ilmenevin perustein Johanna Vakkurin, sijoituspaikkana Kiinteistöpalvelut. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.


§8 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikka hautauspalvelut
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Kaisu Turtisen haastattelumuistiossa ilmenevin perusteluin, sijoituspaikka hautauspalvelut. Työsuhteessa
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.


§9 Palvelusihteerin pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen, sijoituspaikka Oulun aluekeskusrekisteri
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän palvelusihteerin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Laura Laitisen haastattelumuistiossa ilmenevin perusteluin, sijoituspaikka aluekeskusrekisteri. Työsuhteessa
noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.


§10 Määräaikaisen it-tukihenkilö Juho Kivelän työsuhteen jatkaminen ajalle 1.3.-31.10.2018
It-tukihenkilö Juho Kivelän palvelusuhdetta jatketaan ajalle 1.3.– 31.10.2018.


§11 Kirkkoherra Ilkka Mäkisen palkan määritys 1.2.2018 lukien
Kirkkoherra Ilkka Mäkisen palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, peruspalkka 5100,00 euroa/kk 1.2.2018 alkaen.

 

Julkaistu 22.2.2018

22.2.2018 18.11