Uutislistaukseen

jäsentilastot 2017_kuva_M.jpg

Oululaisista 73,4 prosenttia kuuluu kirkkoon

8.2.2018 15.15

Kirkkoon liityttiin aiempaa enemmän, kastettujen määrä laski

Oulussa evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä oli vuoden 2017 lopussa 148 449. Kirkkoon kuuluu 73,4 prosenttia oululaisista.

Suomalaisista kirkkoon kuuluu 71 prosenttia väestöstä.

Seurakuntien jäsenmäärä pysyi Oulussa lähestulkoon samana kuin vuonna 2016, jolloin jäseniä oli 148 876. Kaupungin väkilukuun suhteutettuna jäsenmäärä laski kuitenkin vajaan prosenttiyksikön verran, sillä kaupungin väkiluku kasvoi viime vuonna. Vuonna 2016 oululaisista 74,3 prosenttia kuului kirkkoon.

Kirkkoon liityttiin aiempaa enemmän

Kirkon jäseneksi liittyvien määrä kasvoi hieman. Oulussa evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyi viime vuonna 772 henkilöä. Vuonna 2016 luku oli 746 henkeä.

Kirkosta eroaminen pysyi lähes tismalleen ennallaan, kirkosta erosi Oulussa viime vuonna 1,5 prosenttia jäsenistä eli 2238 henkeä, vuonna 2016 vastaava luku oli 2236.

Kastettujen määrä laski

Kasteen kautta evankelis-luterilaisen kirkon jäseneksi liitettiin viime vuonna Oulussa 1591 henkilöä, vuonna 2016 vastaava luku oli 1826.

Muutos on merkittävä: viime vuonna kastettujen osuus syntyneistä* oli arviolta noin 72 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli noin 78 prosenttia. Prosenttiosuudet ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä kastettujen joukossa on myös vanhempia lapsia ja aikuisia.

”Tämä kehitys ei tuota yllätystä, sillä kun nuorten aikuisten ikäluokka eroaa kirkosta, syntyvien lasten kohdalla kasteen edellytykset murtuvat. Kyse on trendistä, joka on toteutunut Etelä-Suomessa jo aiemmin ja nyt täällä meillä muutaman vuoden viiveellä”, sanoo Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivula.

Oulun lääninrovastin, Karjasillan seurakunnan kirkkoherra Juhani Lavangon mielestä kasteiden määrän lasku on seurakunnan työntekijöillä peiliin katsomisen paikka.

"Kastettujen määrän väheneminen on surullista luettavaa. On kysyttävä kriittisesti, miltä osin olemme epäonnistuneet kasteopetuksessa. Kirkkossa kasteopetus painottuu rippikouluun. Toinen taustalla mahdollisesti vaikuttava asia on kristillisen kotikasvatuksen ohentuminen.On myös myönteisiä kasteeseen liittyviä ilmiöitä, kuten lapsille tärkeiden ihmisten, kummien merkityksen kasvava arvostus."


Tiedot ovat on Oulun ev.-lut. seurakuntien vielä tarkistamattomasta, epävirallisesta vuoden 2017 jäsentietotilastosta.

 

 

*Syntyneitä 2016: 2 330, kastettujen osuus: 77,9%
Syntyneitä 2017: 2200 (HUOM! Luku on arvio), kastettujen osuus: 72,3%

 

Oulun tilasto kokonaisuudessaa löytyy täältä.