Uutislistaukseen

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhuu Oulussa lapsiperheiden köyhyydestä

Lauantaina 10. helmikuuta kello 13 Oulussa Myllyojan seurakuntatalolla (Koivumaantie 2) pureudutaan suomalaisten köyhyydestä kärsivien lasten tilanteeseen.

 

Kurttila_12_pienennetty_M.jpg

Aiheesta alustaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja kaikilla osanottajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun.  Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Myllyojan Martat huolehtivat kahvituksesta, jonka tuotto menee Yhteisvastuukeräykseen. Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen kotimaan tuotto kanavoidaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten auttamiseen paikallisten seurakuntien ja Kirkon diakoniarahaston kautta.    
 

Joulukuussa 2016 valmistuneen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan joka kymmenes suomalainen lapsi elää köyhyydessä. Lapsiperheiden varallisuus vaihtelee eri puolilla Suomea. Oulussa on prosentuaalisesti enemmän köyhiä lapsiperheitä kuin esimerkiksi Helsingissä ja Rovaniemellä.  
 

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan ongelma on vakava, sillä köyhyys jättää usein jälkensä lapsen elämään:

”Köyhyys lisää lapsen riskiä tulla kiusatuksi ja syrjityksi. Miltä lapsesta tuntuu, kun kotona ei ole laitetta, jolla voisi lukea kokeeseen tai tehdä läksyt? Miltä tuntuu lapsesta, jolla kavereiden syntymäpäivät jäävät väliin, kun ei ole rahaa lahjaan, jonka kehtaisi viedä kaverille? Tämän päivän suomalaislasten lapsuus vaikuttaa siihen, millainen Suomi meillä on tulevaisuudessa.”


Taustatietoa lapsiasiavaltuutetusta:
Lähde: www.lapsiasia.fi/lapsiasiavaltuutettu

 

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen valtion viranomainen, joka on perustettu eduskunnan säätämällä lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Valtuutettu toimii hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä, mutta ministeriö ei ohjaa lapsiasiavaltuutetun toimintaa. Valtuutettu ei ratkaise yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä voi muuttaa muiden viranomaisten päätöksiä. Hän herättelee päättäjiä ja vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan puhumalla lasten puolesta.

Valtuutettu on lasten äänen vahvistaja ja lapsipolitiikan sillanrakentaja. Työn perusta on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka toteutumista valtuutettu arvioi ja edistää yleisellä yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla.

 

 Julkaistu 5.2.2018

5.2.2018 14.34