Uutislistaukseen

Päätökset Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.1.2018

26.1.2018 13.26

§2 Ei julkinen hankinta-asia: Tilauskuljetusten hankinta 1.3.2018-31.12.2020 + optio 1.1.2021-31.12.2021, toimittajan valinta
Päätöksestä tulee julkinen sopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

 

§3 Oulunsalon seurakuntaneuvosto: Oulunsalon kirkon urut (1 liite) 
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Oulunsalon kirkon urut sisällytetään Oulun seurakuntien kanttorien tekemään Oulun seurakuntien urkujen  peruskorjaus- ja laajennustarpeet selvitykseen.

 

§4 Taloussuunnittelija Raija Kahilan irtisanoutuminen
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Raija Kahila on 9.1.2018 irtisanoutunut taloussuunnittelijan työsuhteesta 1.2.2018 alkaen

 

§5 Taloussuunnittelijan pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi taloussuunnittelijan pysyväisluonteiseen työsuhteeseen laskentatoimen merkonomi Seija Saaren 1.2.2018 alkaen, sijoituspaikkana talous- ja tukipalvelut.

 

§6 Johtava sairaalasielunhoitaja Hannele Lusikan virkavapaus
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Hannele Lusikalle virkavapauden johtavan sairaalasielunhoitajan virasta ajalle 1.3.2018 – 31.7.2020.

 

§7 Sairaalasielunhoitaja Juha Kyllösen virkavapaus
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi Juha Kyllöselle virkavapauden sairaalasielunhoitajan virasta ajalle 1.3.2018 – 31.7.2020.


§8 Johtavan sairaalasielunhoitajan viran täyttäminen 1.3.2018 alkaen

 
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Juha Kyllösen hoitamaan johtavan sairaalasielunhoitajan viransijaisuutta ajalla 1.3.2018 – 31.7.2020. Juha  Kyllöselle pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.

 

§9 Sairaalasielunhoitajan viran täyttäminen 1.3.2018 alkaen 
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Hannele Lusikan hoitamaan sairaalasielunhoitajan viransijaisuutta ajalla 1.3.2018. – 31.7.2020.
Hannele Lusikalle pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.

 

§10 Rakennuttajainsinööri Matti Suutarin irtisanoutuminen
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että Matti Suutari on 8.1.2018 irtisanoutunut rakennuttajainsinöörin työsuhteesta
1.2.2018 alkaen.

 

§11 Rakennuttajainsinöörin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi julistaminen, sijoituspaikka Kiinteistöpalvelut 
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa rakennuttajainsinöörin pysyväisluonteisen työsuhteen haettavaksi.

 

§12 Oppilaitosteologin viranhoito 1.2.2018 – 30.6.2018, Siljander Jenni
Päätös: Pastori Jenni Siljander päätettiin palkata suostumuksellaan oppilaitosteologin avoimeen virkaan ajalle 1.2.2018 – 30.6.2018.
Jenni Siljanderille pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.

 

§13 Palkkauksen määrittäminen, vs. talousjohtaja Maria Satalahti
Päätös: Vs. talousjohtaja Maria Satalahden peruspalkka ajalla 21.12.2017 – 31.3.2018 määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaisesti 3975 euroa/kk.

 

§14 Palkkauksen määrittäminen, vs. yhtymäjohtaja Arja Ahonen
Päätös: Vs. yhtymäjohtaja Arja Ahosen kokonaispalkka ajalla 21.12.2017 – 31.3.2018 on J70 mukaisesti 6550 euroa/kk

 

§15 Tietosuojavastaavan nimeäminen
Päätös: Oulun ev.-lut. seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä yhdeksi vuodeksi Oulun seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien tietosuojavastaavaksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämän yhteisen tietosuojavastaavan ja päätti osallistua palkkakustannuksiin jäsenmääränsä suhteessa.
 

§16 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano
Päätös:

1. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän työnantajaa edustavat esimiesasemassa olevat viranhaltijat:
Seppo Pitkäaho, työsuojelupäällikkö (varalla lakimies)
Jaakko Tuisku, kirkkoherrojen edustaja (varalla Ilkka Mäkinen) sekä yhteisen kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa
esimiesasemassa oleva henkilö: kiinteistöjohtaja Jaana Valjus, varalla hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi.

2. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajan vuosille 2018 - 2021:
Työsuojeluvaltuutetut:
Hautausmaan/kiinteistötoimen työntekijät: Timo Männikkö varalle Markku Kaakinen.
Viranhaltijat: Riina Moilanen, varalle Heidi Karvonen ja Marika Huttu.

Työsopimussuhteiset työntekijät: Heidi Lampela, varalle Riitta Laurila ja Katja Kallio.
 Pääsopijajärjestöjen edustajina toimivat pääluottamusmies Maritta Oksanen (Kirkon alan unioni r.y.), Petteri Tuulos (JUKO ry.) ja Outi Metsikkö (Kirkon alat ry).

 

§17 Valtuustoaloite
Yhteiselle kirkkovaltuustolle jätettiin 12.12.2017 päivätty valtuustoaloite ”Kristinuskon ja evankelis-luterilaisen kirkon tunnuksen, so. ristin lisääminen Keskustan seurakuntatalon (Isokatu 17) ulkorakenteisiin/julkisivuun”, joka on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös: Valtuustoaloite lähetetään valmisteltavaksi kiinteistöpalveluille.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

Julkaistu 25.1.2018