Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston 14.12.2017 kokouksesta

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa nyt remontissa olevan Isokatu 9:n vuokrasopimusta. Kiinteistössä on vuokralla Kirkon palvelukeskus. Julkisivuremontin vuoksi he ovat tällä hetkellä väistötiloissa joulukuun loppuun saakka. Kirkon Palvelukeskuksesta on tiedusteltu vuokrasopimuksen purkamisen kustannuksia, mikäli he eivät enää palaisi vuokralaiseksi. Nykyisen sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta.


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti sopimuksen purkamiskorvauksen määräksi viiden kuukauden vuokran, 136 231 e, muuttokustannuksia ei makseta.

nuija.jpg

Tiedote 14.12.2017

(Tiedote 14.12.2017)

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja julkiset liitteet löytyvät täältä.  Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Isokatu 9:n vuokrasopimuksen purkamisesta vastaa yhtymäjohtajan sijainen talousjohtaja Arja Ahonen p. 040 502 0108.

Tiedottajana kokouksessa oli tiedottaja Sinikka Kaarela p. 040 7400 393.


§196 Aluekeskusrekisterin sinettileima
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy aluekeskusrekisterin sinettileiman ja
2. lähettää sen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.

 

§197 Oulun ja Oulujoen hautausmaakatselmus 2017
Merkittiin tiedoksi.

 

§198 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2018
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisena.
Päätösrajat ovat määrärahojen puitteissa seuraavat:
Hankintojen päätösrajat: € (alv 0 %)
Perus- ja täydennyshankinnat
Yhteinen kirkkoneuvosto yli 150.000 (aik.50 000)
Yhtymäjohtaja 150.000 (aik. 50 000)
Kirkkoherrat 15.000
Kiinteistöjohtaja, hautaustoimen
päällikkö 60.000 (aik. 30 000)
Muiden palveluyksiköiden johtajat 15.000
Keskusrekisterin johtaja, tietohallintopäällikkö,
rakennuttajainsinööri, talotekniikan insinööri,
kunnossapitoinsinööri, työnjohtaja, ylipuutarhuri 9 000
Pääemäntä, ma. viestintäpäällikkö 3 000
Seurakuntatyön erityispalvelujen tiimiesimiehet 2 000
Tiimiesimiehet alle 500
Rakennusurakat
Yhteinen kirkkoneuvosto yli 209.000 (aik.150 000)
Yhtymäjohtaja 209.000( aik. 150 000)
Kiinteistöjohtaja 60.000

 

§199 Luottotappiot
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevat luottotappiot poistettavaksi saatavista.

 

§200 Isokatu 9 vuokrasopimuksen purkaminen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti sopimuksen purkamiskorvauksen määräksi viiden kuukauden vuokraa, 136 231 e, muuttokustannuksia ei makseta.

§201 Perheneuvoja Johanna Siiran sivutoimilupahakemus
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää perheneuvoja Johanna Siiralle ko. sivutoimiluvan ajalle 1.1.2018 – 31.12.2018.

 

§202 Diakonian viranhaltija Anne-Mari Kyllösen sivutoimilupahakemus
Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää diakonian viranhaltija Anne-Mari Kyllöselle ko. sivutoimiluvan ajalle 1.1.2018 – 31.12.2018.

 

§203 Palvelusihteeri Reetta Annalan työsuhteen jatkaminen ajalle 1.2.2018 – 30.9.2018
Palvelusihteeri Reetta Annalan palvelusuhdetta jatketaan ajalle 1.2.2018 – 30.9.2018.
Määräaikaisuuden perusteena on kahden palvelusihteerin pitkäaikaiset työlomat sekä henkilöstöpalvelujen määräaikaisesti lisääntyneet työtehtävät yhteistyöpalvelujen hoidon osalta.

 

§204 Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden tilaaminen osoitteettomana jakeluna Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien kotitalouksiin vuodeksi 2018
Oulun seurakuntayhtymä tilaa Rauhan Tervehdys -lehden ns. osoitteettomana jakeluna Oulun seurakuntayhtymän alueen kotitalouksiin vuonna 2018.

 

§205 Teuvo Päkkilän vapautus luottamustoimesta
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. vapauttaa Teuvo Päkkilän luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä
kirkkoneuvostossa 1.1.2018 alkaen,
2. toteaa Heikki Mäkikankaan tulevan Teuvo Päkkilän sijaan yhteiseen kirkkovaltuustoon,
3. valitsee Teuvo Päkkilän tilalle varsinaisen jäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon ja
4. valitsee valitulle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
 

§206 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi KJ 9 luvun 5 §:n mukaisesti liitteenä olevat viranhaltijapäätösluettelot johtavien viranhaltijoiden ja heidän sijaistensa päätöksistä.

(Julkaistu 15.12.2017)
  

15.12.2017 09.02