Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 12.12.2017

Talousjohtaja: Kirkollisverotulojen menetys on ollut yllättävän suuri
Kuvassa päätöksentekonuija. Kuva: pixabay.com

Oulun seurakuntien verotulot ovat laskeneet tänä vuonna peräti 4 prosenttia. Oulun seurakuntayhtymän talousjohtajan Arja Ahosen mukaan yksi merkittävin syy verotulojen laskuun on kilpailukykysopimus.

”Kirkollisverotulojen menetys on ollut yllättävän suuri, sillä esimerkiksi julkisen sektorin työntekijöiden lomarahaleikkaus vähentää verotuloja. Lisäksi Suomessa virinnyt kasvu ei näy vielä seurakuntien verotuloissa eivätkä seurakunnat saa enää yritysten maksamia yhteisöverotuloja”, Ahonen toteaa.

Oulun seurakuntien talousarvion mukaan vuonna 2018 kertyy verotuloja 29 miljoonaa euroa. Veroprosentti pidetään ennallaan 1,30 prosentissa. Ensi vuoden talousarvioesitys on verotulojen heikon kehityksen vuoksi 1,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talouden tasapainottamista jatketaan

Toimintakulut laskevat edelleen, ja ne ovat ensi vuonna 33 miljoonaa euroa. Tästä summasta henkilöstökuluja ovat noin puolet, työntekijöitä Oulun seurakunnissa on noin 400.

Talouden tasapainottamista jatketaan muun muassa kiinteistöjä vähentämällä. Myös osa eläkkeelle siirtymisen myötä vapautuvista työsuhteista jätetään täyttämättä.

Investoinnit ovat ensi vuonna noin 4 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hanke, Intiön kappelin peruskorjaus, aloitetaan ensi vuonna. Peruskorjaus tulee maksamaan kokonaisuudessaan arviolta 5,8 miljoonaa euroa.


Esityslista ja päätökset


§75 Talousarvio vuodelle 2018 sekä toimintasuunnitelma 2018 - 2020

Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyi Oulun ev.-lut.
seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2020;
2. päätti, että investointien kustannusarvio on sitova. Investointimenoiksi luokitellaan perusparannusmenot sekä hankinnat ja hankeryhmät, joiden arvioitu euromäärä ylittää valtuuston päättämän aktivointirajan, 15 000 euroa (alv 0) sekä suuret korjausmenot, 150 000 euroa (alv 0). Investoinnin hankintamenon jaksottamista taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä 8/2017
talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä Investointisuunnitelman mukaisista kone-, laite- ja atk-investoinneista ja muista hankinnoista tehdään erilliset hankintapäätökset ja rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä;

3. yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että
3.1. Seurakuntayhtymään perustetaan nuorisotyönohjaajan virka 1.1.2018 alkaen. Vastineeksi lakkautetaan perhetyöntekijän virka 1.1.2018, molempien virkojen sijoituspaikkana Kiimingin seurakunta.

3.2. Seurakuntayhtymän keskusrekisterissä täytetään palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde 1.1.2018 alkaen aluekeskusrekisterin käynnistymisen myötä.

3.3. Seurakuntayhtymään perustetaan seurakuntamestarin virka 1.1.2018 alkaen, sijoituspaikkana Haukiputaan (50%) ja Tuiran (50%) seurakunnat.

3.4. Seurakuntayhtymään perustetaan lapsityön sihteerin virka 1.1.2018 alkaen. Vastineeksi jätetään lastenohjaajan työsuhde täyttämättä 1.1.2018 alkaen, molempien tehtävien sijoituspaikkana Tuiran seurakunta.

3.5. Seurakuntayhtymän hautauspalveluissa täytetään palvelusihteerin pysyväisluonteinen työsuhde 1.1.2018 alkaen ja jätetään täyttämättä erityisammattimiehen työsuhde 1.1.2018 alkaen.

3.6. Seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluissa muutetaan määräaikeisena (v.2012 alkaen) täytetty palvelusihteerin työsuhde pysyväisluonteiseksi työsuhteeksi 1.1.2018 alkaen.

3.7. Seurakuntayhtymän viestintäpalveluissa täytetään osa-aikainen (50%) tiedottajan työsuhde määräaikaisena ajalle 1.1. – 31.12.2018.

3.8. Seurakuntayhtymän seurakuntatyön erityispalvelujen palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan 60 % virka muutetaan kokoaikaiseksi 1.6.2018 – 31.12.2020.

3.9. Seurakuntayhtymän keskusrekisterin arkistosihteerin nimike muutetaan asianhallintasihteeriksi 1.1.2018 alkaen.

4. yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi, että

4.1. Valmistelussa on myös Kiimingin seurakuntaan sijoitetun lähetyssihteerin viran muuttaminen kokoaikaiseksi 1.1.2019.

§76  Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2018 ja toimintasuunnitelma 2018 - 2020
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahastojen talousarvion vuodelle 2018 sekä toimintasuunnitelman 2018 - 2020.

§77 Haukiputaan seurakuntakeskuksen julkisivujen uusiminen, toteutussuunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha
Yhteinen kirkkovaltuusto
- hyväksyi Haukiputaan seurakuntakeskuksen julkisivujen uusimisen toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion 650.000 euroa (sis. alv 24 %) ja
- teki rakentamispäätöksen ja myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 650.000 euroa (sis. alv 24 %).

§78 Oulun tuomiokirkko, ikkunoiden korjaus, suunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha
 
Yhteinen kirkkovaltuusto
- hyväksyi Oulun tuomiokirkon ikkunoiden peruskorjauksen toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion 560.000 euroa (sis. alv 24 %) ja
- teki rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 560.000 euroa (sis. alv 24 %).

§79  Yli-Iin kirkko, ikkunoiden ja vesikaton peruskorjaus sekä sprinklerin lisääminen, suunnitelmat, rakentamispäätös ja määräraha

Yhteinen kirkkovaltuusto
- hyväksyi Yli-Iin kirkon ikkunoiden ja vesikaton peruskorjauksen sekä sprinklauksen toteutussuunnitelmat ja kustannusarvion 400.000 euroa (sis. alv 24 %) ja
- teki rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 400.000 euroa (sis. alv 24 %).

§80  Saarelan monitoimitalon yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän vuokrasuhteen päättäminen
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. hyväksyi Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin Saarelan monitoimitaloa koskevan yhteistyösopimuksen sekä siihen liittyvän vuokrasuhteen päättämisen;
2. hyväksyi vastikkeen vuokrasuhteen päättämisestä johtuvista toimenpiteistä sekä monitoimitaloon sijoitetuista kustannuksista. Vastike on satakahdeksankymmentäseitsemäntuhatta (187.000) euroa (alv 0 %). 
Summa maksetaan Oulun seurakuntayhtymälle kokonaisuudessaan yhdessä erässä joulukuun 2017 loppuun mennessä. Vastike on markkina-arvon ja teknisen nykyarvon keskiarvo.
3. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

§81 Valtuustoaloite toiminnasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kanssa
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi.

LISÄASIA 1
Poikakuoron perustaminen Oulun tuomiokirkkoseurakuntaan

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myöntää tuomiokirkkoseurakunnalle määrärahan poikakuoron perustamista ja kuoronjohtajan palkkioita varten, yhteensä 10 800 euroa/vuosi ja varauksena kesäkauden harjoituksiin ja esiintymisiin yhteensä 1 000 euroa/vuosi. Määräraha myönnetään kolmen vuoden projektirahoituksena vuosille 2018 - 2010.

LISÄASIA 2.

Valtuustoaloite
Kokouksessa tehtiin valtuustoaloite ristin saamiseksi keskustan seurakuntatalon julkisivuun. Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja siirsi sen yhteisen kirkkoneuvoston valmisteluun.

(Julkaistu 13.12.2017)

13.12.2017 08.33