Uutislistaukseen

Oulussa pappi saa reilun kaupan kahvia juodakseen

Oulun seurakuntayhtymälle luovutettiin Reilun kaupan seurakuntayhtymän arvonimi Kirkkopäivillä Turussa perjantaina 19.5.
Kuvassa reilun kaupan seurakunnan logo

 

Diplomin luovuttivat Jatta Makkula Reilu kauppa ry:stä sekä Ayele Bedane Hata’au. Ayele työskentelee Oromia Coffee Farmers Cooperative Unionissa, Reilun kaupan kahviosuuskunnassa Etiopiassa. Arvonimidiplomin vastaanotti Oulun seurakuntayhtymän luottamushenkilö, rovasti Arto Kouri.

Reilun kaupan seurakunta -arvonimi myönnetään seurakunnalle, joka sitoutuu käyttämään Reilun kaupan kahvia ja teetä. Suomessa on tällä hetkellä noin 120 Reilun kaupan seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Tällä hetkellä kaikki Oulun seurakunnissa tarjoiltava kahvi on eettisesti tuotettua, Reilun kaupan periaatteiden mukaan valmistettua.

Etiopia tuottaa noin 4,5% kaikesta maailman kahvista ja noin joka viides on riippuvainen kahvinviljelystä saatavista tuloista. Kahvin vienti vastaa kolmasosaa maan viennistä. Myös Etiopiassa kahvinviljelijät saavat kahvistaan liian vähän, ja usein tulot eivät riitä kattamaan edes jatkuvasti nousevia kahvintuotannon kustannuksia. Myös ilmastonmuutos hankaloittaa viljelemistä ja pienentää kahvisatoja ja vaikuttaa kahvin laatuun.

Ayelen mukaan Oromia on hyötynyt Reilusta kaupasta monella tavalla. Tärkein hyöty on ollut Reilun kaupan lisä, jonka avulla osuuskunnassa on rakennettu muun muassa kouluja, terveysasemia, teitä ja kahvin käsittelylaitoksia tuotannon ja laadun parantamiseksi. Viljelijät ovat hyötyneet myös Reilun kaupan takuuhinnasta, joka tarkoittaa viljelijöille parempia tuloja. Kahvin maailmanmarkkinahinta vaihtelee valtavasti ja kun kahvin hinta on alhaalla, viljelijät saavat vähintään Reilun kaupan takuuhintaa.

Vaikka Reilun kaupan kriteerit ovat viljelijöille tiukat, ne samalla opettavat viljelijöille kestävämpiä viljelytapoja ja demokraattisen päätöksenteon vaatimus puolestaan opettaa viljelijöitä työskentelemään yhdessä.

23.5.2017 10.04