Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätökset 30.3.

31.3.2017 08.48

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin 30.3.2017. Kokouksessa käsiteltiin mm. viime vuoden tilinpäätöstä.

 

Päätökset:

Ei julkinen hankinta-asia: Kiimingin kirkkomaan ja Jäälin hautausmaan koneurakoitsijan valinta 1.6.2017 alkaen.

Ei julkinen hankinta-asia: Hintan seurakuntatalo, julkisivujen korjaus, suunnitelmat, määräraha ja urakoitsijan valinta.

Ei julkinen hankinta-asia: Data- ja asiakasverkkopalvelujen suorahankinta.

Oulun seurakuntayhtymän henkilöstöstrategia ja henkilöstöohjelma vuosille 2017–2022
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian ja henkilöstöohjelman vuosille 2017–2022.

Huoneisto-osakkeiden myyminen As Oy Oulun Elegia -nimisestä asunto-osakeyhtiöstä
Myydään Kalervo Kumpulaiselle As Oy Oulun Elegia -nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet numerot 9253–9428, jotka oikeuttavat 3 h + kk ja sauna -huoneistoon osoitteessa Solistinkatu 1 D 67, pinta-ala yhtiöjärjestyksen mukaan 73 m2, kauppahinta 108.179 euroa, velaton hinta 200.000 euroa. Valtuutettiin yhtymäjohtaja allekirjoittamaan kauppakirja.

Avustukset 2017 (Kirkon Ulkomaanapu, lähetysjärjestöt)
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että
1. kansainväliseen diakoniaan ja kirkkojen väliseen avustustoimintaan myönnetään Kirkon Ulkomaanavun kautta 204.960 euroa (kustannuspaikka Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 482000 Kirkon Ulkomaanapu). Päätettiin varata samalle kustannuspaikalle ja tilille 8.000 euroa Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön.
2. lähetysjärjestöille varattu avustusmääräraha päätettiin jakaa (kustannuspaikka Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 480000 Lähetystyö) seuraavasti: Suomen Lähetysseura 191.640 €, Suomen Pipliaseura 13.416 €, Suomen Ev.-lut. Kansanlähetys 22.677 €, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 26.510 €, Lähetysyhdistys Kylväjä 28.107 € ja Medialähetys Sanansaattajat 37.050 €, yhteensä 319.400 euroa.
3. Suomen Merimieskirkko ry:lle päätettiin myöntää sopimuksen mukaisesti 24.000 euroa (kustannuspaikka Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 481000 Merimieskirkko).

Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin -avustukset seuraavasti:
Kustannuspaikalta Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 489000
Muut avustukset
- Veteraanien Hengellinen Yhteistoimikunta, veteraaniseppeleet, 7.000 euroa.
- Yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa teologian opiskelijoiden soveltavien opintojen toteuttamisessa ja kehittämisessä 4.000 euroa.
- Kirkon Ulkomaanapu, Changemaker-verkostoon, 1.000 euroa
Yhteensä 12.000 euroa.
Kustannuspaikalta Yhteiset tehtävät ja avustukset 1201010106 tili 482000
Kirkon Ulkomaanapu
- Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, diakoniaosasto, pakettiauto/pikkubussi sosiaalikeskukselle, 3.000 euroa. Avustus myönnetään Viron ja Inkerin kirkolliseen työhön varatusta määrärahasta.
Tästä äänestettiin. Vastaehdotuksen, että avustusta ei myönnetä, teki Tuula Okkonen. Sitä kannatti Irja Lahdensivu.
Äänestyksessä alkuperäinen päätösehdotus sai 13 ääntä ja vastaesitys 3 ääntä. Avustuksen saaneiden tulee raportoida yhteiselle kirkkoneuvostolle, miten avustus on käytetty.

Emäntä Marjatta Paavolan irtisanoutuminen
Merkittiin tiedoksi.

Erityisammattimies Jorma Uusitalon irtisanoutuminen
Merkittiin tiedoksi.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
Yhteinen kirkkoneuvosto
1. päätti hyväksyä seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2016;
2. päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvion toteutumisen;
3. päätti, että säästöjä ei siirretä seuraaville vuosille, vaan säästöt jäävät pysyviksi. Ylitykseen tulee olla perustellut syyt;
4. totesi, että seurakuntayhtymän tilinpäätös osoittaa ylijäämää 353 631,93 euroa;
5. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymän tilikauden ylijäämä siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille;
6. hyväksyi Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen vuoden 2016 tilinpäätökset;
7. totesi, että Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa alijäämää 87.396,85 euroa, Haukiputaan hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 18.504,71 euroa, Kiimingin hautainhoitorahaston tilinpäätös ylijäämää
2.648,89 euroa ja Oulunsalon hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 726,00 euroa;
8. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen tilikauden ylijäämät/alijäämät siirretään tilikauden yli-/alijäämätileille;
9. allekirjoitti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2016;
10. päätti lähettää tilinpäätökset seurakuntayhtymän tilintarkastajan tarkastettavaksi;
11. päätti lähettää tilinpäätökset yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Tiedote tilinpäätöksestä 29.3.2017

Tiukkojen säästöjen ansiosta tilinpäätös 2016 on ylijäämäinen

Vuosi 2016 oli Oulun seurakunnissa säästöjen vuosi. Tavoitteena oli leikata toimintakuluja 1,3 miljoonaa euroa. Säästökuuri onnistui kuitenkin yli tavoitteen: toimintakulut pienenivät 1,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 Oulun seurakuntayhtymän toimintakulut olivat 32,4 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämä oli 353631,93 euroa. Säästöt kohdistuivat pääosin henkilöstöetuuksiin, hankintoihin ja muihin sellaisiin kuluihin, joilla ei ole välitöntä vaikutusta seurakuntalaisiin.

Vuonna 2016 rakennusinvestoinnit olivat 3 miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hanke oli Ylikiimingin seurakuntatalo.

Toimintakuluja on leikattua reippaasti jo useampana vuonna. Vuonna 2016 toimintakulut olivat 2,6 miljoonaa euroa eli 6,7 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2013, jolloin Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon seurakunnat yhdistyivät Oulun seurakuntayhtymään.

Työntekijöitä on nyt 18 vähemmän kuin vuonna 2013. Työntekijävähennykset on tehty pääosin hallinnosta ja tukipalveluista siten, että työtehtäviä on yhdistetty ja eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole palkattu uusia työntekijöitä. Vuodesta 2013 lähtien kiinteistöjä on myyty miljoonalla eurolla ja investointeja on karsittu 12 miljoonaa euroa. Rakennusten purkamisella ja myynnillä on säästetty 0,5 miljoonaa euroa kiinteistökuluissa.