Uutislistaukseen

Oulujoen seurakuntaan haetaan kirkkoherraa

Kirkkoherranvaalit ovat todennäköisesti ensi syksynä
Kuvassa Oulujoen kirkko

 

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut Oulun seurakuntiin kuuluvan Oulujoen seurakunnan kirkkoherran viran haettavaksi. Hakuaika päättyy 11.4.2017.

Tuomiokapituli on päättänyt, että Oulujoen seurakunnan kirkkoherra valitaan suoralla kansanvaalilla. Se oli myös Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston esitys vaalitavaksi.  Vaali toimitaan todennäköisesti syksyllä 2017. Äänioikeutettuja ovat täysi-ikäiset Oulujoen seurakunnan jäsenet.  

Oulujoen seurakunnan edellinen kirkkoherra Satu Saarinen valittiin Oulujoen kirkkoherraksi vuonna 2013. Viime marraskuussa 2016 hänet valittiin Oulun tuomiorovastiksi. Tällä hetkellä Oulujoen seurakunnan vt. kirkkoherrana toimii Antti Leskelä. 

 

Kirkkoherra johtaa seurakunnan toimintaa


Seurakunnan johtajana toimivan papin virkanimike on kirkkoherra. Kirkkoherra on vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakramenttien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta, rippikoulun pidosta sekä yksityisen sielunhoidon harjoittamisesta. Kirkkoherra on kaikkien seurakunnan työntekijöiden esimies ja virkansa puolesta seurakuntaneuvoston puheenjohtaja.

Oulun seurakuntayhtymässä kirkkoherrojen palkat ovat 4940–5949 euroa kuukaudessa, palkkaan ei makseta erillisiä lisiä. Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi.

 

Kuva: Sanna Krook

16.3.2017 12.48