Uutislistaukseen

Oulun yhteinen kirkkoneuvosto esittää valtuustolle kiinteistökauppoja ja rakennusten purkua

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 23.2. Kokouksessa käsiteltiin useita kiinteistökauppoja sekä parin kiinteistön purkupäätöstä.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Oulunsalon pappilan, Hietasaaren leirikeskuksen,  Vasamon leirikeskuksen sekä Taka-Löytyssä sijaitsevan rakennetun  tontin  myymistä. Varsinaiset päätökset kiinteistökaupoista tekee Oulun yhteinen kirkkovaltuusto 14.3.2017 kokouksessaan. Kaikki kiinteistökaupat (lukuun ottamatta Hietasaaren leirikeskusta) menevät vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle määrärahan myöntämistä Kaukovainion kappelin purkamista varten sekä  Yli-Iin pappilan ja varastorakennuksen purkamista ja sille määrärahaa. Näistäkin lopullisen päätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto maaliskuussa.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja julkiset liitteet löytyvät osoitteesta. www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Päätöksiä yhteisen kirkkoneuvoston 23.2.2017 kokouksesta:

 

§26 Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9, julkisivukorjaus, lisämääräraha 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää hankkeelle lisämäärärahan 320.284 euroa (alv 24 %).

 §27 Tontin ostotarjous, kiinteistötunnus 564-13-58-7, As Oy Oulun Madetojanpuisto 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se:
1. päättää tehdä ko. kiinteistökaupan As Oy Oulun Madetojanpuiston kanssa hintaan 2 358 000 euroa;
2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös on ehdollinen, kunnes As Oy Oulun Madetojanpuiston ylimääräisen yhtiökokouksen ostotarjousta koskeva päätös saa lainvoiman eli 8.3.2017 saakka.

§28 Oulunsalon Pappilan myynti, Pappilantie 28, 90460 Oulunsalo 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää tehdä ko. kiinteistökaupan Esa Kurkelan kanssa perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun hintaan 58 000 euroa;
2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätöksestä äänestettiin: Teuvo Päkkilä esitti ja Pekka Kinnunen kannatti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Äänestystulos oli: Jaa 13, ei 2, tyhjä 1.

§29 Hietasaaren leirikeskuksen rakennusten ja tontin vuokraoikeuden myynti, Hietasaarentie 19, 90510 Oulu 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1.  päättää tehdä rakennusten ja tontin vuokraoikeuden kaupan Kiinteistö Oy Villa Unelman kanssa hintaan 202 000,00 euroa;
2.  valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan.

§30 Vasamon leirikeskuksen myynti, Vasamontie 55, 91300 Ylikiiminki 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää tehdä ko. kiinteistökaupan Kalle Pääahon kanssa hintaan 64 500 euroa;
2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§31 Yli-Iin pappila ja varastorakennus, purkupäätös ja määräraha  (liite) 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. hyväksyy Yli-Iin pappilan ja varastorakennuksen purkamisen, kustannusarvio 55.000 euroa (sis. alv 24 %);
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
- tekee päätöksen Yli-Iin pappilan ja varastorakennuksen purkamisesta ja
- myöntää hankkeelle 55.000 euron määrärahan (sis. alv 24 %).

§32 Kaukovainion kappelin purkaminen, määräraha 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että se
1. hyväksyy Kaukovainion kappelin purkamisen kustannusarvion 155.000,00 euroa (sis. alv 24 %);
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää hankkeelle 155.000,00 euron määrärahan (sis. alv 24 %).

§33 Päivitetty henkilöstön säästösuunnitelma vuosille 2017–2019 (liite)

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan yhteisen kirkkovaltuuston linjaaman päivitetyn  euromääräisen/henkilötyövuosittaisen säästösuunnitelman suunnittelukaudella toteutettavista  vähennyksistä viroissa/työsuhteissa;

1.  Karjasillan seurakunnan säästötavoite pienenee 60 000 eurolla, jolloin seurakunnan säästötavoite on 113 000 euroa.
2.  Rovastikunnan lähetyskoordinaattorin ja Oulunsalon lähetyssihteerin tehtävien yhdistämisen tuoma 24 000 euron lisäsäästön lisätään säästösuunnitelman toteumaan.
3.  Päivitetty säästötavoite on 991 000 euroa ja 513 000 euron toteutumaton säästötavoite toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston tekemän linjauspäätöksen mukaisesti.

§34 Vastaus valtuustoaloitteeseen ryhtymisestä Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto
1. päättää, että Oulun seurakuntayhtymän tilaisuuksissa siirrytään käyttämään Reilun kaupan kahvia,
2. päättää, että Oulun seurakuntayhtymä ryhtyy Reilun kaupan seurakuntayhtymäksi. Päätös annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

§35 Edustajat Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokouksiin 20172018 

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi edustajansa Rauhan Tervehdys ry:n vuosikokouksiin 20172018:

Yhteinen kirkkoneuvosto: Arto Kivioja, Ilpo Kähkönen

Karjasillan seurakunta: Pekka Mikkola, Tuula Okkonen, Martti Hannula

Oulujoen seurakunta: Eino Lukka, Hannu Tarvas, Reijo Sallinen

Tuiran seurakunta: Hanna Aho, Jarmo Komulainen, Ilkka Yliniemi

Haukiputaan seurakunta: Terttu Isohookana, Mauno Sipola, Elina Viljamaa

Oulun tuomiokirkkoseurakunta: Sirkka-Liisa Myllylä, Marjo Kemppainen

Kiimingin seurakunta: Martti Väänänen, Pekka Aittakumpu

Oulunsalon seurakunta: Tuula Tervonen, Pekka Tahkola

Varalle: Marja-Liisa Pylväs, Leena Kuha

§36 Jäsentietojen vuositilasto 2016 (liite)

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

§37 Vaalikaranteeni 

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

§38 Ennakkotietoa tilinpäätöksestä 2016 

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

§39 Sijoitusraportti 

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

§40 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 17.1.2017 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto
1. toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston 17.1.2017 tekemät päätökset ovat laillisia ja valitusaika päättyy 27.2.2017;
2. hyväksyy ehdotetut toimenpiteet.

§41 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 14.3.2017 

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

§42 Viranhaltijapäätökset  (liite)

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

§43 Kirkkoherra Satu Saarisen palkan määritys 29.1.2017 alkaen 

Päätös: Kirkkoherra Satu Saarisen palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, peruspalkka 5200 euroa/kk 29.1.2017 alkaen.

§44 Vt. kirkkoherra Antti Leskelän palkan määritys 29.1.2017 alkaen

Päätös: Vt. kirkkoherra Antti Leskelän palkkaus määräytyy K-hinnoitteluryhmän K40 mukaisesti, peruspalkka 5000 euroa/kk 1.2.2017 alkaen.

 

Julkaistu 24.2.2017

24.2.2017 08.50