Uutislistaukseen

Kuva: Pixabay.com/fi

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätökset tiistaina 20.12.2016

21.12.2016 08.37

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli tiistaina 20.12. kello 16.15 alkaen.

Päätökset

§219 Ei julkinen hankinta-asia: Hankintaoikaisuvaatimus tulostuslaitteiden ja -palvelujen hankinnasta

§220 Ei julkinen asia: Viestintäjohtaja Sakari Korven osa-aikainen virkavapaus

§221 Aloite: Sotiemme veteraanien hautauskulut yhdenvertaisiksi kotipaikasta riippumatta

Yhteinen kirkkoneuvosto

1) päätti rajata aloitteen koskemaan vain ulkopaikkakuntalaisen veteraanin

arkku- ja uurnahautausmaksua sekä hautapaikkamaksua.

Hautapaikkamaksuista päättää yhteinen kirkkovaltuusto.

2) päätti muuttaa 1.1.2017 alkaen vahvistettuja hautauspalvelumaksuja

siten, että ulkopaikkakuntalaisen veteraanin arkku- ja uurnahautausmaksu

on yhdenmukainen oululaisten veteraanien kanssa.

3) päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että kaikille Oulun hautausmaihin

haudattaville veteraaneille / puolisolle ja sotaleskille, kotipaikasta

riippumatta, myönnetään ilmainen hautapaikka 1.1.2017 alkaen

 

§222 Rauhan Tervehdys -seurakuntalehden tilaaminen osoitteettomana jakeluna Oulun seurakuntayhtymän seurakuntien kotitalouksiin vuodeksi 2017

Oulun seurakuntayhtymä päätti tilata  Rauhan Tervehdys -lehden ns. osoitteettomana jakeluna Oulun seurakuntayhtymän alueen kotitalouksiin vuonna 2017.

 

§223 Arvioinnin ja hallinnon johtokunta 14.11.2016, kannanotto tilastouudistukseen 2017

Merkittiin tiedoksi.

 

§224 Kiimingin seurakuntaneuvosto 30.11.2016: Kiimingin seurakunnan poikakuoro Pohjantähdet

Merkittiin tiedoksi

 

§225 Edustus Takuusäätiön valtuuskunnassa

Seurakuntayhtymän valitsi edustajaksi Takuusäätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2017 - 2019 nimetään lapsi- ja perhetyön diakoni, diakoniatyön erityispalveluiden tiimiesimies Kari Rekilän ja hänen varajäsenekseen henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäahon.

 

§226 Kehitysvammaistyön papin viran täyttäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön papin virkaan Hanna Fähnrichin haastattelumuistiossa ilmenevin perustein, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hanna Fähnrichille pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.

 

§227 Kehitysvammaistyön papin viran (perustettu 2003) täyttäminen määräaikaisesti 1.1.2017 - 31.12.2019 (3 vuotta), sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti palkata Risto Tabellin teologina hoitamaan määräaikaista kehitysvammaistyön papin virkaa ajalla 1.1.-3.6.2017.

Risto Tabellille pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta viranhoitomääräys määräaikaiseen kehitysvammaistyön papin virkaan ajalle 4.6.2017 - 31.12.2019.

Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

 

§228 Erityisnuorisotyöntekijän määräaikaisen viran (1.1.2017 - 31.12.2018) täyttäminen, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymään määräaikaiseen (2 vuotta) erityisnuorisotyönohjaajaksi Taavi Aallon, varalle Marika Alakopsan, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut.

Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

 

§229 Järjestelmätukihenkilön työsuhteen täyttäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymään työsuhteiseksi

järjestelmätukihenkilöksi Kalle Taskilan sijoituspaikka tietohallintopalvelut.

Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

 

§230 Emäntä Laila Backmanin irtisanoutuminen

Merkittiin tiedoksi

 

§231 Emännän pysyväisluonteisen työsuhteen täyttäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän pysyväisluonteiseen emännän työsuhteeseen Paula Punkkisen, sijoituspaikka kiinteistöpalvelut.

 

§232 Keittäjän työsuhteen haettavaksi julistaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi seurakuntayhtymän keittäjän työsuhteen, hakuaika 27.12.2016-11.1.2017, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut.

 

§233 Perheneuvoja Johanna Siiran sivutoimilupahakemus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää perheneuvoja Johanna Siiralle ko. sivutoimiluvan ajalle 1.1. – 31.12.2017

 

§234 Oppilaitosteologin viransijaisuus

Päätettiin palkata TM Jenni Siljander suostumuksellaan oppilaitosteologin viransijaiseksi (100 %) ajalle 1.1.2017 - 31.1.2018.

Jenni Siljanderille pyydetään viranhoitomääräys Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta.

 

§235 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle puheenjohtajan vaalin toimittamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa puheenjohtajan vaalin vuosille 2017 - 2018.

 

§236 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle varapuheenjohtajan vaalin toimittamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2017 - 2018.

 

§237 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimittamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosille 2017 - 2018.

 

§238 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimittamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin vuosille 2017 - 2018.

 

§239 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimittamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosille 2017 - 2018.

 

§240 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle arvioinnin ja hallinnon johtokunnan asettamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa arvioinnin ja hallinnon johtokunnan vuosille 2017 - 2018.

 

§241 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle hautaustoimen johtokunnan asettamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa hautaustoimen johtokunnan vuosille 2017 - 2018.

 

§242 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle kiinteistötoimen johtokunnan asettamisesta

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa kiinteistötoimen johtokunnan vuosille 2017 - 2018.

 

§243 Esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntatyön erityispalvelujen johtokunnan asettamisesta vuosille 2017 - 2018

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se asettaa seurakuntayön erityispalvelujen johtokunnan

 

§244 Marja Ollikainen palvelusihteerin työloman sijaiseksi ajalle 1.1. -31.8.2017

Päätettiin jatkaa Marja Ollikaisen palvelusuhdetta ajalle 1.1. - 31.8.2017. Määräaikaisuuden perusteena on vakinaisen palvelusihteerin työloma.

 

Kuva: pixabay.com/fi