Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 13.6. klo 16.30 alkaen.

Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko 
Lisätietoja käsiteltävistä asioista voi kysyä asian esittelijältä.


Kokouksen päätökset

§ 86 Kokoustiedot
§ 87 Oulunsalon Toimitalon laajennus ja tilamuutokset, hanketyöryhmän uudelleen nimeäminen
Yhteinen kirkkoneuvosto:

  1. nimesi uudelleen edustajansa 4.6.2020 asetettuun Oulunsalon Toimitalon laajennus ja tilamuutokset -hanketyöryhmään. Edustajaksi nimettiin Antti Korkiakoski. Puheenjohtajaksi on nimetty kiinteistöjohtaja. Jäseniksi on nimetty Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra, työntekijöiden edustaja Jukka Joensuu ja sihteeriksi kiinteistösihteeri.
  2. pyytää kiinteistötoimen johtokuntaa nimeämään uudelleen edustajansa työryhmään.

 
§ 88 Maa-alueiden vuokraaminen 564-61-46-9 ja 564-74-30-4
Yhteinen kirkkoneuvosto palautti asian uudelleen valmisteluun.

§ 89 Lausuntopyyntö Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että sen lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on liitteenä olevan lausuntoesityksen mukainen.

§ 90 Lausunto Kirkkohallitukselle sähköisestä äänioikeusrekisteristä seurakuntavaaleissa ja kirkkoherran välittömässä vaalissa
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa Kirkkohallitukselle liitteen mukaisen lausunnon.

§ 91 Lausunnon antaminen yhteiselle kirkkoneuvostolle hautausmaiden hoitosuunnitelmasta
Lausuntonaan yhteiselle kirkkoneuvostolle hautaustoimen johtokunta esittää Oulun hautausmaiden hoitosuunnitelman 2024-2029 liittämistä täydentämään ohjesääntöä, hautainhoitorahastoa, käyttösuunnitelmaa, hautausmaakaavaa ja hautakarttoja sekä ympäristöohjelmaa.

§ 92 vs. talousjohtaja, henkilöstöjohtaja Seppo Pitkäahon palkkauksen määrittäminen ajanjaksolle 1.6.2024 - 28.2.2025
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että vs. talousjohtaja, henkilöstöjohtaja Seppo Pitkäahon peruspalkka ajanjaksolle 1.6.2024 - 28.2.2025 on 5678,80 eur/kk.

§ 93 Johdon assistentin erityisperusteinen palkanosa
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että johdon assistentin erityisperusteiseen palkanosaan lisätään pääkäyttäjäkorvaus 70 euroa/kk 1.6.2024 alkaen. Korvaus on sidoksissa Tweb-ja Valmujärjestelmien, sekä Luottamushenkilöportaalin ja WEBLumun pääkäyttäjän tehtäviin.

§ 94 Asiakirjahallinnan suunnittelijan erityisperusteinen palkanosa
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että asiakirjahallinnan suunnittelijan erityisperusteiseen palkanosaan lisätään pääkäyttäjäkorvaus 70euroa/kk 1.6.2024 alkaen. Korvaus on sidoksissa pääkäyttäjän tehtävään.

§ 95 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 4.6.2024 päätösten täytäntöönpano
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi ja hyväksyi niiden täytäntöönpanon.

§ 96 Ilmoitusasiat

§ 97 Kokouksen päätös

14.6.2024 09.44