Uutislistaukseen

puheenjohtajan nuija

Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätökset torstaina 17.11.2016

18.11.2016 11.05

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 17.11. kello 16.15 alkaen.

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

 

Päätökset

§190 Ei julkinen hankinta-asia: Tulostuslaitteet ja -palvelut

Päätös on julkinen, kun sopimus on allekirjoitettu.

 

§191 Ei julkinen hankinta-asia: Siivouspalvelujen hankinta ajalle 11.6.2017 - 31.3.2020 + optio 1.4.2020 - 31.3.2022

Päätös on julkinen, kun sopimus on allekirjoitettu.

 

§192 Hönttämäen monitoimitalon yhteistyösopimuksen ja siihen liittyvän vuokrasuhteen päättäminen

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

1. hyväksyy Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun kaupungin Hönttämäen monitoimitaloa koskevan yhteistyösopimuksen sekä siihen liittyvän vuokrasuhteen päättämisen;

2. hyväksyy vastikkeen vuokrasuhteen päättämisestä johtuvista toimenpiteistä sekä monitoimitaloon sijoitetuista kustannuksista. Vastike on kolmesataaviisikymmentäviisituhatta euroa (355.000) euroa (alv 0 %). Summa maksetaan Oulun seurakuntayhtymälle kokonaisuudessaan yhdessä erässä helmikuun 2017 loppuun mennessä. Vastike on markkina-arvon ja teknisen nykyarvon keskiarvo ja se on määrältään harkittu.

3. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

§193 Lämsänjärven leirikeskus, keittiön ja alapohjan peruskorjaus, toteutussuunnitelmat, kustannusarvio, rakentamispäätös ja määräraha hankkeelle  (Liite)

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyi Lämsänjärven leirikeskuksen keittiön ja alapohjan peruskorjaussuunnitelmat, kustannusarvio 185.000 € (sis. alv 24 %);

2. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se

- hyväksyy Lämsänjärven leirikeskuksen keittiön ja alapohjan peruskorjaussuunnitelmat ja kustannusarvion 185.000 € (sis. alv 24 %) ja

- tekee rakentamispäätöksen ja myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 185.000 € (sis. alv 24 %).

 

§194 Leirikeskukset tarveselvitys, hyväksyminen ja Merenranta-leirikeskus hanketyöryhmän asettaminen (Liite 1 kpl)

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. hyväksyi Leirikeskukset tarveselvityksen;

2. päätti että leirikeskuksia kehitetään tarveselvitystyöryhmän esityksen mukaisesti eri käyttäjäryhmille;

3. asetti Merenranta-leirikeskus hanketyöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää Umpimähkään ja Isoniemeen rakentamisen vaihtoehtoiset mahdollisuudet.

4. nimesi tarveselvitystyöryhmän jäsenet Merenranta-leirikeskus hanketyöryhmän jäseniksi.

5. esitti yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se käy keskustelua esittelyn pohjalta ja merkitsee tiedoksi Leirikeskukset tarveselvityksen.

 

§195 Hautojen hoitohinnat 1.1.2017 alkaen

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi uudet haudanhoitomaksut 1.1.2017 alkaen. Katso hinnat esityslistalta.

 

§196  Kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelma vuodelle 2017 (Liite)

Merkittiin tiedoksi

 

 §197 Ylivieskan Kirkkotalakoot -keräys (Liite)

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Ylivieskan seurakunnan kirkkohankkeelle 7.500 euroa Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin -määrärahasta.

 

§198 Vienan Karjalan luterilaisen seurakuntatoiminnan tukeminen (Liite)

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Vienan Karjalan työtä tuetaan 2.000 eurolla vuonna 2016. Avustus ohjataan Kuhmon seurakunnan kautta ja annetaan tiedoksi Kirkon Ulkomaanavulle.

 

§199 Erityisnuorisotyöntekijän määräaikaisen viran (1.1.2017 - 31.12.2018) auki julistaminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Päätettiin julistaa virka haettavaksi.

 

§200 Järjestelmätukihenkilön työsuhteen täyttäminen

Päätettiin julistaa haettavaksi seurakuntayhtymän järjestelmätukihenkilön työsuhteen, hakuaika 18.11. - 5.12.2016, sijoituspaikkana talous- ja tukipalvelujen tietohallintopalvelut.

 

§201 Sivutoimihakemus, sairaalasielunhoitaja Juha Kyllönen

Päätettiin myöntää sairaalasielunhoitaja Juha Kyllöselle ko. sivutoimiluvan.

Päätös annetaan tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

 

§202 Tiedottajan sijaisuus

Päätettiin, että Ulla Keski-Filppula palkataan suostumuksellaan määräaikaiseen (sijaisuus) tiedottajan työsuhteeseen ajalle 1.1. – 31.5.2017.

 

§203 Henkilöstösuunnitelma vuosille 2017 - 2019 (Liite)

Päätettiin merkitä tiedoksi ja annetaan tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

 

§204 Talousarvio vuodelle 2017 sekä toimintasuunnitelma 2017 - 2019 (Liite)

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päätti, että jatketaan talouden turvaamistoimenpiteitä kiinteistöjä ja toimintakuluja vähentämällä, henkilöstösuunnittelulla sekä yhteistyöllä seurakuntien ja palveluyksiköiden välillä;

2. päätti esittää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017 - 2019;  TOIMINTASUUNNITELMAAN  TEHTIIN JOITAKIN PIENIÄ, LÄHINNÄ STILISTISIÄ KORJAUKSIA JA TÄYDENNYKSIÄ

3.päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että rakennusinvestoinneista (kohde, laajuus, taso ja kustannukset), niiden rahoituksesta ja määrärahan myöntämisestä päätetään tapauskohtaisesti erikseen. Esitetyn investointisuunnitelman ja varaumien mukaisista kone-, laite- ja atk-investoinneista ja muista hankinnoista tehdään erilliset hankintapäätökset ja rahoitus myönnetään talousarvion hyväksymisellä;

4. päätti esittää yhteiselle yhteiselle kirkkovaltuustolle, että 1.1.2017 alkaen

Täytetään vakinaiset virat

Oulunsalon seurakunta: Lähetystyön koordinaattorin virka, sijoituspaikka Oulunsalon seurakunta.

Tuiran seurakunta: Seurakuntamestarin määräaikainen virka vakinaistetaan, sijoituspaikka Tuiran seurakunta.

Perustetaan määräaikaiset virat

Seurakuntayhtymä:

Viestintäpäällikön määräaikainen virka 1.1.2017–2018, sijoituspaikka viestintäpalvelut.

Erityisnuorisotyöntekijän virka muutetaan erityisnuorisotyönohjaajan viraksi, täytetään määräaikaisesti 1.1.2017 – 31.12.2018, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut.

Kehitysvammaistyön papin virka (perustettu 2003), täytetään määräaikaisesti 1.1.2017 – 31.12.2019, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut.

Lakkautetaan virat

Seurakuntayhtymä:

Nuorisotyönohjaajan virka, sijoituspaikka Oulun tuomiokirkkoseurakunta.

Seurakuntamestarin virka (60 %), sijoituspaikka Kiimingin seurakunta.

5. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi esityslistan

liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa olevat täyttämättä jätettävät

virat/työsuhteet (kohta 4) sekä säästösuunnitelman mukaiset

suunnittelukaudelle suunnitellut virkojen/työsuhteiden vähennykset (kohta 6).

6. päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että talousarvion alijäämä katetaan aikaisempien vuosien ylijäämällä.

Päätti, että varataan seurakuntaneuvostoille tilaisuus kirkkojärjestyksen 10 luvun 14 §:n mukaisen lausunnon antamiseen yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen, joka pidetään 13.12.2016.

 

§205 Uusien virkojen kelpoisuusehdot ja nimikkeet

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa edellisessä pykälässä esitettyjen uusien virkojen kelpoisuusehdot ja nimikkeet henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

 

§206 Hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelma 2017 - 2019

Päätettiin esittää hautainhoitorahastojen talousarvio vuodelle 2017 sekä toimintasuunnitelma 2017 - 2019 yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.§207 Talouskatsaus 30.9.2016

Päätettiin merkitä tiedoksi

 

§208 Kokousaikataulu kevät 2017

Merkittiin tiedoksi

 

§209 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 4.10.2016 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

 

§210 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 13.12.2016 12

 

§211 Viranhaltijapäätökset

 

§212  Ilmoitusasiat

 

§213 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika

 

§214 Sairaalasielunhoitaja Sami Puolitaipaleen virkavapaushakemus

Myönnettiin virkavapautta ajalle 16.11.2016 - 31.12.2017.

 

§215 Juha Tahkokorven palkkaaminen sairaalasielunhoitajan viransijaiseksi

Päätettiin palkata kappalainen Juha Tahkokorpi hoitamaan sairaalasielunhoitajan viransijaisuuttaa ajalla 1.1. - 31.12.2017, mikäli Kiimingin seurakuntaneuvosto/tuomiokapituli myöntävät hänelle virkavapauden Kiimingin seurakunnan kappalaisen virasta ko. ajalle.

 

Kuva: Pixabay