Uutislistaukseen

Oulun seurakuntien vakaa taloustilanne mahdollistaa investoinnit

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli 4.6.2024. Kokouksessa päätettiin mm. tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ja valittiin Oulun aluekeskusrekisterin johtajan virkaan oikeustieteen maisteri, varatuomari Kristiina Harjuautti. Yhteinen kirkkovaltuusto yhdisti aluekeskusrekisterin johtajan viran juristin virkaan. 

Oulun seurakuntien vakaa taloustilanne mahdollistaa investoinnit 

Oulun seurakuntayhtymän taloustilanne on vakaa. Kirkollisverotulot kasvoivat vuonna 2023 14 %, kun kasvu edellisenä vuonna oli vain 1,4 prosenttia. Yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi näkee syyksi hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät veroperustemuutokset, jonka seuraukset ovat yllättäneet myös kirkon talouden asiantuntijat. Lisäksi väestökehitys on nyt suosinut seurakuntia.

– Kirkkoon kuuluvien ikäryhmä kasvaa voimakkaasti ja takavuosiin verrattuna eläkkeisiin ja palkkoihin on tullut korotuksia, Kiviniemi sanoo.

Tulevien vuosien investoinnit vaativat vahvan taloudellisen pohjan. Peruskorjattavia kohteita on paljon.

– Intiön kappelin peruskorjauksen kustannusarvio on 11 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä on myös meneillään tuomiokirkon julkisivujen peruskorjaus, joka valmistuu syksyllä 2025. Lähivuosien investointisuunnitelmassa on uusi Hiukkavaaran seurakuntatalo, jonka suunnittelu alkaa syksyllä ja rakentaminen vuonna 2025.

Oulunsalon seurakuntatalon laajennus suunnitellaan 2024 ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2025 ja 2026. Karjasillan kirkon toimistosiipi tarvitsee perusteellisen kunnostuksen, Kiimingissä on meneillään kuntotutkimukset ja Yli-Iin seurakuntakoti otetaan käyttöön elokuussa.

– Myös Pyhän Tuomaan kirkon tilatarveselvitys etenee syksyllä ja tämän kohteen korjaaminen edellyttää alustavien arvioiden mukaan 8 miljoonan investointia, mikäli siihen ratkaisuun päädytään. Vaikka suuriin investointeihin on varauduttu hyvin, ei budjettikuri voi löystyä tulevinakaan vuosina, Kiviniemi toteaa.

Syytä henkseleiden paukuttamiseen ei kuitenkaan ole. Valtion rahoituksen jakoperusteiden uudistaminen aiheuttaa valmistelussa olevien mallien perusteella tulevana vuonna yli 1,6 miljoonan euron vähennyksen rahoitukseen Oulun seurakuntayhtymän osalta.

Lisätietoja yhtymäjohtaja Aarne Kiviniemi p. 050-5223285

 

 

 

Kokouksen päätökset:

§ 37 Kokoustiedot

§ 38 Oulun seurakuntayhtymä hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja sen, että seurakuntayhtymän ylijäämä 3 411 730,10 siirretään tilikauden ylijäämätilille. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi myös Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

vuodelta 2023 ja sen, että kyseisen rahaston tilikauden ylijäämä 141 732,91 euroa

siirretään tilikauden ylijäämätilille.

§ 39 Oulun yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Oulun seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

§ 40 Oulun yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Oulun seurakuntien ja seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2023.

§ 41 Oulun seurakuntayhtymä myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.

§ 42 Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Talous- ja tukipalvelut -yksikön it-palveluihin määrärahan Virtuaalikirkon kaistamaksuun vuodelle 2024.

§ 43 Oulun aluekeskusrekisterin johtajan virka: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yhdistää Oulun aluekeskusrekisterin johtajan viran 1.9.2024 alkaen yhtymän juristin virkaan ja nimesi virkaan oikeustieteen maisteri, varatuomari Kristiina Harjuautin.

§ 44 Yhteinen kirkkovaltuusto muutti hautaustoimen johtajan viran hautaustoimen päällikön viraksi. Yhteinen kirkkovaltuusto julisti haettavaksi tämän hautaustoimen päällikön vakituisen viran, sijoituspaikkana hautauspalvelut. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

§ 45 Yhteinen kirkkovaltuusto perusti rakennuttajainsinöörin työsuhteen ja lakkautti kunnossapitoinsinöörin työsuhteen. Yhteinen kirkkovaltuusto siirsi kunnossapitoinsinööri Seppo Sarangin rakennuttajainsinöörin työsuhteeseen vanhana työntekijänä ilman koeaikaa 1.8.

§ 46 Ilmoitusasiat

§ 47 Kokouksen päätös

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistasta näkyvältä esittelijältä.  

Tiedottajana kokouksessa oli

Harriet Urponen
Harriet Urponen
Viestintäjohtaja
Isokatu 17, PL 122
90101 Oulu

5.6.2024 08.35