Uutislistaukseen

2016_11 YKV kokous_M.jpg

Tehdyt päätökset yhteisen kirkkovaltuuston 15.11. kokouksessa

15.11.2016 20.06

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 15.11.  Oulussa Keskustan seurakuntatalossa. 
Kokouksen esityslista ja liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

 

Päätöksiä yhteisen kirkkovaltuuston 15.11.2016 kokouksessa

Kaikki kokouksen päätökset menivät esityslistan esitysten mukaisesti.

 

§52 Hautapaikkamaksut 1.1.2017 alkaen

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti taulukossa esitetyt hautapaikkamaksut 1.1.2017 alkaen. (liite sähköpostin liitteenä)

 

§53 Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9 julkisivukorjaus, suunnitelmat ja kustannusarvio sekä rakentamispäätös

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen suunnitelmat ja kustannusarvion 652.980 euroa

(sis. alv 24 %) sekä teki rakentamispäätöksen ja myönsi hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 652.980 euroa (sis. alv 24 %).

 

§54 Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Oulun kaupungin kanssa, Kaukovainio, kortteli 31

Yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyi sopimusluonnoksen: Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Kaukovainiolla;

2. päätti myydä Oulun kaupungille

  • tontista 564-20-7-5 noin 537 m2:n määräalan, joka on osa muodostettavaa AK-tonttia 31-7 (103.326 euroa);
  • tontista 564-20-7-3 asemakaavan mukaisen liikennealueen noin 1.050 m2 (40.005 euroa);
  • oikeuden järjestää muodostettavan AK-tontin 31-7 pysäköinnin muodostettavalla LPA-4 tontilla 31-6 (291.467 euroa).

3. päätti ostaa Oulun kaupungilta

  • Kaukovainion puistoista Rno 564-20-9903 noin 655 m2, joka on osamuodostettavasta tontista 5 (126.031 euroa);
  • Kaukovainion puistoista Rno 564-20-9903 noin 2105 m2 (405.032 euroa), tontista 564-20-7-6 noin 554 m2 (106.597 euroa), Kaukovainion kaduista Rno 564-20-9901 noin 106 m2 (20.396 euroa) ja

tontista 564- 20-31-3 noin 159 m2 (30.594 euroa), jotka muodostavat osia muodostettavasta uudesta tontista 6.

4. päätti maksaa Oulun kaupungille sopimuskorvausta asemakaavamuutoksen tultua voimaan yhteensä 364.448 euroa. Mikäli sopimus purkautuu hyväksytyn kaavavalituksen johdosta eikä asemakaavamuutos tule voimaan, Oulun kaupunki palauttaa sopimuskorvauksen seurakuntayhtymälle. Palautettavalle

korvaussummalle ei lasketa korkoa.

5. päätti purkaa kustannuksellaan tonteilla 564-20-7-3 ja -5 olevan nykyisen seurakuntatalon (Kaukovainion kappelin) infra- ja asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa;

6. valtuutti yhtymäjohtajan tekemään pieniä muutoksia (mm. sopimuksen voimassaolon aikatauluun) sopimusluonnokseen: Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Kaukovainiolla;

7. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen: Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Kaukovainiolla sekä maa-alueiden vaihtokirjan;

8. alistaa asian kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 

§55 Tontin 564-77-46-1 maaperän puhdistus, määräraha

Yhteinen kirkkovaltuusto

  • merkitsi tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnonpilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista ja
  • myönsi hankkeelle 254.000 euron (sis. alv 24 %) määrärahan.

 

 

§56 Ylikiimingin museoalueen tontin myyminen, Ylikiimingin Kotiseutuyhdistys Ry

Yhteinen kirkkovaltuusto  

1. päätti tehdä ko. kiinteistökaupan;

2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä

3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

 

 

Julkaistu 15.11.2016