Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätökset 20.10.

21.10.2016 09.02

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui torstaina 20.10.2016

 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

 

Esityslista ja päätökset yhteisen kirkkoneuvoston 20.10.2016 kokouksesta

 

§168 Kiinteistö Oy Oulun Isokatu 9 julkisivukorjaus, suunnitelmat ja kustannusarvio sekä rakentamispäätös

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto:

1. hyväksyi Kiinteistö Oy Isokatu 9:n julkisivukorjauksen suunnitelmat ja lasketun kustannusarvion 652.980 euroa (alv 24 %);
2. antoi luvan Kiinteistö Oy Isokatu 9 julkisivukorjauksen urakkatarjouskyselyn suorittamiselle;
3. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se 
- hyväksyy hankkeen suunnitelmat ja kustannusarvion 652.980 euroa (alv 24 %);
- tekee rakentamispäätöksen ja
- myöntää hankkeelle kustannusarvion mukaisen määrärahan 652.980 euroa (alv 24 %).

 

§169 Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Oulun kaupungin kanssa, Kaukovainio, kortteli 31

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy sopimusluonnoksen: Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Kaukovainiolla;
2. päättää myydä Oulun kaupungille
- tontista 564-20-7-5 noin 537 m2:n määräalan, joka on osa muodostettavaa AK-tonttia 31-7 (103.326 euroa);
- tontista 564-20-7-3 asemakaavan mukaisen liikennealueen noin 1.050m2 (40.005 euroa);
- oikeuden järjestää muodostettavan AK-tontin 31-7 pysäköinnin muodostettavalla LPA-4 tontilla 31-6 (291.467 euroa).
3. päättää ostaa Oulun kaupungilta
- Kaukovainion puistoista Rno 564-20-9903 noin 655 m2, joka on osa muodostettavasta tontista 5 (126.031 euroa);
- Kaukovainion puistoista Rno 564-20-9903 noin 2105 m2 (405.032 euroa), tontista 564-20-7-6 noin 554 m2 (106.597 euroa), Kaukovainion kaduista Rno 564-20-9901 noin 106 m2 (20.396 euroa) ja tontista 564-20-31-3 noin 159 m2 (30.594 euroa), jotka muodostavat osia muodostettavasta uudesta tontista 6.
4. päättää maksaa Oulun kaupungille sopimuskorvausta asemakaavamuutoksen tultua voimaan yhteensä 364.448 euroa. Mikäli sopimus purkautuu hyväksytyn kaavavalituksen johdosta eikä asemakaavamuutos tule voimaan, Oulun kaupunki palauttaa sopimuskorvauksen seurakuntayhtymälle. Palautettavalle korvaussummalle ei lasketa korkoa.
5. päättää purkaa kustannuksellaan tonteilla 564-20-7-3 ja -5 olevan nykyisen seurakuntatalon infra- ja asuntorakentamisen edellyttämässä aikataulussa;
6. valtuuttaa yhtymäjohtajan tekemään pieniä muutoksia sopimusluonnokseen (mm. sopimuksen voimassaoloaikatauluun): Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Kaukovainiolla;
7. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen: Maankäyttösopimus ja esisopimus maanvaihdosta Kaukovainiolla sekä maa-alueiden vaihtokirjan;
8. alistaa asian kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
§170  Ylikiimingin museoalueen tontin myyminen, Ylikiimingin Kotiseutuyhdistys Ry
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää tehdä ko. kiinteistökaupan;
2. valtuuttaa yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan
3. alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
 

§171 Tontin 564-77-46-1 maaperän puhdistus, määräraha

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että se
1. hyväksyy selonteon kunnostustöistä, kustannukset 254.000 euroa (sis. alv
24 %);
2. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon pilaantuneen maaperän kunnostamisen loppuraportista ja
- myöntää hankkeelle 254.000 euron (sis. alv 24 %) määrärahan.
 

§172 Sairaalasielunhoitajan viran täyttäminen

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitajan virkaan Sami Puolitaipaleen haastattelumuistiossa ilmenevin perustein, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Varalle valitaan Juha Tahkokorpi.
 

§173 Controller Maria Satalahden sivutoimilupahakemus

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi controller Maria Satalahdelle ko. sivutoimiluvan vuodelle 2017.
 

§174 Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus, talous- ja tukipalvelut

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

 

§175 Hautausmaakatselmukset 2016

Päätös:
Katselmusraportti anettiin tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
 

§176 Hautapaikkamaksut 1.1.2017 alkaen

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa esityslistassa olevassa taulukossa esitetyt hautapaikkamaksut 1.1.2017 alkaen.
 

§177 Hautauspalvelumaksut 1.1.2017 alkaen

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto
- vahvisti uudet hautauspalvelumaksut 1.1.2017 alkaen.
- asetti tavoitteeksi hinnoittelussa, että kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti hautaustoimen bruttokustannuksista 20 - 25 % katetaan hautasijoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla
vuoteen 2020 mennessä.
 

§178 Leirikeskusten hinnasto 1.1.2017 alkaen

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti liitteessä 36 esitetyn leirikeskushinnaston 1.1.2017 alkaen.
 

§179 Poikakuoro Pohjantähdet

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että
1. Poikakuoro Pohjantähdet asema mahdollisena seurakuntien yhteisenä kuorona valmistellaan vuoden 2017 aikana: kuoron johtajan tehtävien hoitaja seurakuntien kanttoreista, kuoron sijoituspaikka ja määrärahat.
2. vuoden 2017 talousarvioon varataan vielä kertaluonteinen, erityisperusteinen määräraha, 10.000 euroa yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroihin ulkopuolisen kuoronjohtajan palkkaamiseksi. Kuoron
sijoituspaikka on v. 2017 Kiimingin seurakunta.
 

§180 Viestintäohjelmatoimikunnan jatkoaika

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi viestintäohjelmatoimikunnalle jatkoaikaa 28.2.2017 saakka.
 

§181 Virkojen ja toimien täyttöä koskevien asioiden esittely yhteisessä kirkkoneuvostossa

Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti esityslistassa esitellyt käytännöt yhteisen kirkkoneuvoston asioiden esittelyssä.

 

§186 Vs. soittokunnan toiminnanohjaaja Pauliina Sormusen sivutoimilupahakemus

Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää vs. soittokunnan toiminnanohjaaja Pauliina Sormuselle ko. sivutoimiluvan ajalle 1.10.2016 – 31.5.2017.
 

§182 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.11.2016

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
 
 
 
Julkaistu 21.10.2016