Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 26.1.

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Seurakuntakeskus Sofiaan 26.1. 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 

 • Tuomiokapituli on määrännyt Oulun ev.lut seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra Petri Satomaan ajalle 1.1.2023-31.12.2024. 
 • Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin johdon sihteeri Päivi Saari, varalle seurakuntayhtymän lakimies Kristiina Harjuautti. Yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri huolehtii kokouskutsujen ja esityslistojen toimittamisesta sekä laatii kokouksen pöytäkirjan.
 • Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kokouksessa läsnäolo-oikeutetut: 
 • Yhteinen kirkkoneuvosto määräsi edustajakseen Marjo Kemppaisen niihin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin, jolloin kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai he molemmat ovat estyneenä.
 • Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi edustajansa ja heille varahenkilöt johtokuntiin vuosille 2023–2024 seuraavasti: 
  • Arvioinnin ja hallinnon johtokuntaan Pekka Kujalan (varahenkilö Antti Korkeakoski) 
  • Hautaustoimen johtokuntaan Martti Heinosen (varahenkilö Eeva Pouke)   
  • Kiinteistötoimen johtokuntaan Merja Rasinkankaan (varahenkilö Lyly Rajala) ja   
  • Seurakuntatyön erityispalvelujen johtokuntaan Roy Mattson (varahenkilö Laura Ritola)      

Yhteisen kirkkovaltuuston 17.1. asettamat johtokunnat ja niiden luottamushenkilötLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Oulunseurakunnat.fi) 

 • Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi neljä edustajaansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat rekrytointien haastattelutyöryhmään vuosille 2023–2024. Haastattelutyöryhmään nimettiin Hannu Tarvas (varahenkilö Titta Tiri), Mikko Raudaskoski (varahenkilö Rauno Hekkala), Jari Heikkilä (varahenkilö Eero Hyytinen) ja Eeva Pouke (varahenkilö Martti Heinonen) 
  • Virkansa puolesta haastattelutyöryhmään kuuluvat myös kirkkoherra/palveluyksikön johtaja, tiimivastaava sekä henkilöstöpäällikkö / HR-koordinaattori (varahenkilö). 
 • Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi valmiustoimikunnan vuosille 2023–2024.
  • Valmiustoimikuntaan nimettiin yhtymäjohtaja Pekka Asikainen, kirkkoherra Jaakko Tuisku, kirkkoherra Niilo Pesonen, diakoniaviranhaltija Heidi Karvonen, seurakuntamestari Kristiina Sanaksenaho, erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa, viestintäjohtaja Harriet Urponen, työnjohtaja Jukka Rönkönharju, järjestelmäasiantuntija Mika Björn sekä hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi. 
  • Yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi nimettiin Juha Hänninen.
  • Toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin seurakuntayhtymän valmiuspäällikkö Pekka Asikainen.
  • Sihteeriksi nimettiin johdon sihteeri Päivi Saari. 
 • Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee palkkatyöryhmään vuosille 2023–2024 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä palkka-asiamiehen (varahenkilönä HR-koordinaattori palkka-asiamiehen osalta) ja lisäksi viidenneksi edustajaksi nimitettiin Eeva Pouke.     
 • Yhteistyötoimikuntaan vuosille 2023–2025 nimettiin Seppo Pitkäaho, työsuojelupäällikkö (varalla lakimies), Jaakko Tuisku, kirkkoherrojen edustaja (varalla Ilkka Mäkinen), sekä 13.2. alkaen kiinteistöjohtaja Pekka Syrjäpalo (varalla hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi).
 • Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakuntayhtymän yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajat vuosille 2023–2025;
  • Viranhaltijoiden työsuojeluvaltuutetut: Katariina Pitkänen (varalla Heidi Karvonen ja Marika Huttu)
  • Työsopimussuhteisten työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut: Katja Kallio (varalla Minna Lampela ja Soili af Hällström).
  • Kiinteistö- ja hautauspalveluiden työntekijöiden työsuojeluvaltuutetut: Marko Kossi (varalla Krista Hanhela ja Janne Heiskari). 
  • Pääsopijajärjestöjen edustajina toimivat pääluottamusmiehet; Hannele Jurmu (Kirkon alan unioni r.y.), Anneli Nieminen (JUKO ry.) ja Heidi Lampela (Kirkon alat ry)
 • Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti käyttökorvaukset ja maksut sekä leirikeskushinnaston 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Oulun ev.lut. seurakuntien jäseniltä ei peritä juhlapäivältä korvausta tilojen käytöstä kristillisiin perhejuhliin. Näitä perhejuhlia ovat hautaan siunaamiseen liittyvä muistotilaisuus, kastejuhla, rippijuhla sekä hääjuhla. Muistotilaisuuden osalta perusteena on vainajan Oulun ev.lut. seurakuntien jäsenyys. Leirimaksut ovat maltillisia ja niistä voi anoa maksuvapautusta. 
 • Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi sairaalasielunhoitaja Hilla Jurvelinille ajalle 1.6.2023 - 31.5.2024 osittaista palkatonta (50 %) virkavapaata ja jatkoi sairaalasielunhoitaja Marja Keskitalon osa-aikaista (50 %) viransijaisuutta ajalle 1.6 2023 - 31.5.2024, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. 
 • Oulun seurakuntayhtymän perhetoiminnan ohjaajan määräaikaiseen virkaan ajalle 1.2.2023 - 31.12.2025 valittiin Teija Kokko, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. Varalle valittiin Heidi Lampela.
 • Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Oulun seurakuntayhtymän vuokrausassistentin pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Susanna Ronkaisen, sijoituspaikka kiinteistöpalvelut. Varalle valittiin Soile Hirvonen-Katiska.
 • Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Oulun seurakuntayhtymän keittäjän pysyväisluonteiseen työsuhteeseen Pirjo Raappanan, sijoituspaikka kiinteistöpalvelut. Ensimmäiselle varasijalle valittiin Eeva Kaakinen ja toiselle varasijalle Essi Kalliokoski.

Päätökset ovat virallisia vasta, kun pöytäkirja on tarkastettu. Lisätietoa voi kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Kokouksen esityslista on nähtävillä www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko Linkki avautuu uudessa välilehdessä-sivulla. 

Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Harriet Urponen. 

27.1.2023 10.21