Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäätöksiä 7.12.2022

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli keskiviikkona 7.12.2022. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvio vuodelle 2023 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025 sekä päätettiin Prikka kiertoon -toiminnan jatkamisesta.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistasta näkyvältä esittelijältä.

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta, kun pöytäkirja on tarkastettu)  

§ 50 Talousarvio vuodelle 2023 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024 ja 2025 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Oulun seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025.  

Talousarvioon tehtiin seuraava lisäys: Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntasihteerien poolin resurssia ja toimintaa tarkastellaan välittömästi. Asia tuodaan yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi helmikuun 2023 loppuun mennessä.   

§ 51 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän henkilöstö- ja henkilöstön kehittämissuunnitelma vuosille 2023–2025  

Yhteinen kirkkovaltuusto liitti henkilöstösuunnitelman toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2025 ja merkitsi tiedoksi henkilöstön kehittämissuunnitelman ja suunnittelukauden painopisteet.  

§ 52 Myynti, palsta Haukipudas, Salmela-Takku  

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti tehdä kiinteistökaupan Antti Sunnarin kanssa 7000 euron hinnalla 

Haukiputaalla olevasta 1850 m2:n maa-alueesta (Salmela-Takku 564-410-63-14) ja valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä alisti päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.  

§ 53 Kiinteistöpalvelujen lisätalousarvio 2022  

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöpalvelujen 2022 talousarvioon 332 000 lisämäärärahan.  

§ 54 Prikka kiertoon -toiminnan jatkaminen 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti jatkaa Prikka -toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joita ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Oulun kaupunki. Toiminnalle myönnettiin 58 000 euron määräraha vuodelle 2023 ja 100 000 euroa vuosittain vuosille 2024 ja 2025 sillä ehdolla, että muut toimijat sitoutuvat hankkeeseen siten, että määräraha riittää.  

§ 55 Kiinteistöjohtajan viran täyttäminen  

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajaksi Pekka Syrjäpalon. Hän on rakennustekniikan insinööri, ylemmän amk-tutkinnon suorittanut. Tällä hetkellä hän työskentelee Puolustuskiinteistöillä, mitä ennen hän on toiminut muun muassa kiinteistöpäällikkönä Kempeleen kunnassa.  

§ 56 Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan irtisanoutuminen 

Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi Oulun aluekeskusrekisterin johtaja Veijo Koivulan irtisanoutuminen hänen siirtyessä eläkkeelle 1.5.2023 alkaen.  

8.12.2022 09.03