Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti veroprosentista ensi vuodelle

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 8.11.2022 klo 18 alkaen.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistasta näkyvältä esittelijältä.  

Tiedottajana kokouksessa oli vt. viestintäpäällikkö Harriet Urponen p. 040 546 2713.

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta, kun pöytäkirja on tarkastettu):

§ 45 Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Oulun seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan eli yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti veroprosentiksi 1,30 prosenttia vuodelle 2023.      

§ 46 Hallinnon kehittäminen; vastaus valtuustoaloitteeseen 9.11.2021 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

§ 47 Viestintäjohtajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana viestintäpalvelut 

Oulun seurakuntayhtymän viestintäjohtajaksi valittiin KM Harriet Urponen. Hän on toiminut aiemmin mm. Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalon erityisavustajana ja Rovaniemen seurakunnan viestintäpäällikkönä.

8.11.2022 19.55