Uutislistaukseen

Oulun yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäätökset 13.9.

Oulun ev. lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 13.9.2022. Kokouksessa päätettiin muun muassa Dom Second Handin tulevaisuudesta.

Kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko

Käsitellyt asiat (päätökset ovat virallisia vasta, kun pöytäkirja on tarkastettu):

 

§33 DOM Second Handin tulevaisuus ja toiminnan kehittäminen

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että DOMin toiminnan turvaamiseksi seurakuntayhtymään tulee pysyväisluonteinen johtavan asiantuntijan työsuhde vastaamaan DOMin toiminnasta ja kehittämistä vuodesta 2023 alkaen, seurakuntayhtymään tulee kokoaikainen yhteisötyöntekijän työsuhde vuodesta 2023 alkaen, mahdollistetaan ja tuetaan esteettömän tilan löytymistä DOMin toiminnan kehittämiseksi ja turvaamiseksi huomioiden myös yhtymän omat toimitilat.


§34 Hautainhoitorahastojen yhdistäminen

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastot yhdistetään yhdeksi hautainhoitorahastoksi 1.1.2023 alkaen ja uuden rahaston nimeksi tulee Oulun hautainhoitorahasto.

 

§35 Kiinteistöjohtajan viran täyttäminen, sijoituspaikkana kiinteistöpalvelut

Oulun seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajaksi valittiin rakennustekniikan DI Antero Tähtisaari. Hän on toiminut aiemmin johtotason tehtävissä mm. WSP Finland Oy:ssä ja GBRE GWS Finland Oy:ssä. Tehtävään tuli 44 hakemusta. Kiinteistöjohtajan virka tuli avoimeksi, kun Jaana Valjus siirtyi kiinteistöjohtajaksi OSAO:on.

 

§36 Viestintäpäällikön määräaikaisen viran lakkauttaminen ja viestintäjohtajan vakituisen viran haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana viestintäpalvelut

Kirkkovaltuusto lakkautti viestintäpäällikön määräaikaisen viran ja julisti haettavaksi viestintäjohtajan vakituisen viran. Vt. viestintäpäällikkönä toimii KM Harriet Urponen, kunnes viestintäjohtajan virka on vakituisesti täytetty.

 

§37 Vapautus luottamustoimesta, Kyösti Asikainen          

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Kyösti Asikaiselle vapautuksen luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa ja toteisi hänen tilalleen yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulevan Sakari Isopahkalan. Kyösti Asikaisen tilalle kiinteistötoimen johtokuntaan nimettiin Pauliina Haukipuro (varalle Kaisu Kortesalmi-Lahtinen).

 

§38 Vapautus luottamustoimesta, Mervi Lepojärvi            

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Mervi Lepojärvelle vapautuksen luottamustoimesta yhteisessä kirkkovaltuustossa ja totesi hänen tilalleen yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tulevan Tuula Okkosen.

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi Arto Kourin varajäseneksi hautaustoimen johtokuntaan Mervi Lepojärven ja hänet valittiin myös Marjo Kemppaisen varajäseneksi seurakuntatyön erityispalvelujen johtokuntaan.

 

§39 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi yhteisen kirkkovaltuuston sekä yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset vuonna 2023.   

14.9.2022 13.29