Uutislistaukseen

Tuiran seurakunnan tilat käytettävissä kaikkien hääparien vihkimisiin ja hääjuhliin

Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 20.4.2022 antaa seurakunnan tilat vastedes kaikkien hääparien käyttöön kirkolliseen vihkimiseen tai siunaamiseen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilat ovat jatkossa käytössä myös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja hääjuhliin. Edellytyksenä on, että vähintään toinen puolisoista on ev.-lut. kirkon jäsen tai molemmat heistä ovat muun kristillisen kirkkokunnan jäseniä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Kymmenen neuvoston jäsentä kannatti esitystä ja seitsemän vastusti. Kirkko ei tällä hetkellä vihi samaa sukupuolta olevia pareja tai siunaa heitä avioliittoon. Esitystä vastustavan kannan mukaan tämän vuoksi ei myöskään kirkkoa tule luovuttaa tähän tarkoitukseen. Hyväksytyn kannan mukaan seurakuntaneuvosto ei päätöksellään ota kantaa sinänsä vihkimiseen tai avioliiton siunaamiseen. Seurakuntaneuvosto päättää tilojen käytöstä, joka kuuluu sen toimivaltaan. Tilojen antamisessa on kyse seurakuntalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Seurakunnan tehtävä on tarjota tilat seurakuntalaisille tasavertaisesti. Tuiran seurakunnan lisäksi osa luterilaisista seurakunnista on päätynyt samaan ratkaisuun. Näin on tapahtunut muun muassa Helsingissä ja Turussa sekä Oulussa tuomiokirkkoseurakunnassa.
 
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan kirkkoherra Niilo Pesosen mukaan keskustelu kokouksessa oli toista kunnioittavaa ja ymmärtävää. Hän pitää päätöstä hyvänä. ”Kaikki ovat tervetulleita seurakunnan tiloihin. Kysymys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta jakaa kirkkoamme. Tarvitsemme toista kunnioittavaa keskustelua. Henkilökohtaisesti toivoisin, että kysymyksessä saataisiin kirkossamme aikaiseksi ratkaisu, joka mahdollistaisi kaikkien parien vihkimisen, mutta kunnioitettaisi myös toista kantaa antaen esimerkiksi omantunnonvapauden vihkimisten suhteen työntekijöille”, toteaa Pesonen.

20.4.2022 21.02