Miten kohtaamme kirkossa tulevaisuuden?

”Kirkko tarttuu kunkin ajan antamiin mahdollisuuksiin uskon, toivon ja rakkauden levittämiseksi.”

Maailma muuttuu, ajat vaihtuvat. Miten kirkossa kohtaamme yhä sähäkämmin muuttuvan ajan ja maailman? Hahmotan ainakin kaksi tapaa kohdata muutos. Toisessa kirkko mukautuu ajan muutoksiin. Se pyrkii aktiivisesti liittymään yhteiskunnassa vallitseviin kulloisiinkin ihanteisiin ja aatteisiin. Kirkon opetus tuodaan mahdollisimman lähelle yhteiskunnassa ja yleisessä mielipiteessä vallitsevia arvoja. Kirkko elää ajassa, sanotaan.

Toinen tapa kohdata muuttuva maailma ja tulevaisuus on säilyttää kirkon olemus ja tehtävä mahdollisimman alkuperäisenä. Kirkko pitäytyy Raamatun ja tunnustuskirjojen viitoittamalla tiellä aina dogmaattiseen jähmeyteen asti. Se edustaa ihmisille pysyvyyttä ja muuttumattomuutta. Samalla se haastetaan ajastaan jälkeen jääneenä. Kirkko ei pelkää ristiriita, joka väistämättä tulee, kun se ei vastaa kunkin ajan aatevirtauksia.

Onko olemassa kolmas tapa? Nimeän sen tässä Kristuksen varassa eläväksi kirkoksi. Kolmas tapa ottaa todesta sen, että uskon perintö elää ajassa ja tässä maailmassa, se ei ole ”museotavaraa”. Kirkko etsii vastauksia uusiin asioihin ja ajan virtauksiin omista perusdokumenteistaan. Se pysyy uskollisena olemukselleen ja tehtävälleen. Se kohtaa kunnioittavasti ja vieraanvaraisesti eri uskonnot ja erilaiset ideologiat. Se etsii rohkeasti uusia tapoja julistaa ilosanomaa ja elää todeksi uskoa kussakin ajassa. Kirkko tarttuu kunkin ajan antamiin mahdollisuuksiin uskon, toivon ja rakkauden levittämiseksi. Sitä kantaa ja siivittää luottamus Kristuksen läsnäoloon.

Pauli Niemelä, kirkkoherra, lääninrovasti
 

Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 3.2.2021

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Kiimingin seurakunta
Kirkonniementie 6
90900 Kiiminki

Kiimingin seurakunnan seurakuntaneuvosto: Puheenjohtaja