Ihmisarvoista elämää ikäihmisille

Puuroa ja soppaa, lisukkeena leipää ja leikkeleitä. Jälkiruoaksi kahvia tai teetä leivonnaisen kera. Tällaisen kattauksen saa eteensä Myllyojan seurakuntatalon diakonian aamussa. Oulun luterilaiset seurakunnat tarjoavat ravitsevaa ruokaa apua tarvitseville. Korona-aikaa kun eletään, niin hygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Diakonian tilastoista ilmenee, että vähävaraiset vanhukset ovat seurakuntien ruoka-avun suurin yksittäinen asiakasryhmä.

Tämänvuotinen Yhteisvastuukeräys keskittyy vanhuksiin, joilla on taloudellisia vaikeuksia. Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys, pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus, sairaudet – tai näiden kaikkien yhdistelmä. Muita syitä ovat kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Osa keräyksen tuotosta käytetään ikäihmisten digitaitojen parantamiseen. Vanhuksille annetaan ensi vuodesta 2022 alkaen maksutonta opastusta digitaalisen asiointiin. Opetuksessa käydään läpi esimerkiksi pankki-, Kela- ja virastoasiointia tietokoneen välityksellä. Käytännön toteutuksesta vastaavat kansanopistot.  

Suomalaiset ovat osa maailmaa. Yhteisvastuun keräystuotoista 60 % käytetään katastrofien ja luonnonmullistusten kokeneiden auttamiseen. Tänä vuonna tuki keskittyy Ugandaan ja siellä erityisesti vanhuksiin ja perheisiin. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Kun näet Yhteisvastuukeräyksen logolla varustetun kerääjän, niin muista, että tässä on kyse ihmisarvoisen vanhuuden tukemisesta niin kotimaassa kuin kauempanakin.

Ilkka Mäkinen, kirkkoherra

Kirjoitus on julkaistu Forum24-lehdessä 10.2.2021

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Oulujoen seurakunta
Hintantie 89
90650 Oulu

Oulujoen seurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja