Suunnitelmat, tehtävä: Parisuhteen tulevaisuuden aarrekartta

Rakentakaa yhdessä PARISUHTEEN TULEVAISUUDEN AARREKARTTA. Tarvikkeet aarrekartan toteuttamiseen: iso kartonki, kuvia ja tekstiä esim. aikakausilehdistä, kyniä, tusseja, sakset, liimaa ym. askarteluun sopivaa.  

Kirjoittakaa ensin itsenäisesti sekä henkilökohtaisia että parisuhteeseen liittyviä tulevaisuuden toiveita. Mikä on tärkeää elämässä ja parisuhteessa? Millaista muutosta toivon? Minkä hyvän haluan säilyvän tulevaisuudessakin? Kaikkien toiveiden ei tarvitse olla konkreettisia vaan ne voivat liittyä esimerkiksi arvoihin tai elämäntapamuutoksiin. 

Kertokaa toisillenne näistä toiveistanne.  

Asettakaa kartongille vuorotellen kuvia ja/tai tekstiä, jotka symbolisoivat toiveitanne.  

Kun kuvat on liimattu kartongille, voitte halutessanne vielä täydentää aarrekarttaa kirjoittamalla lisää tekstiä tai korostaa joitakin erityisesti yhteisiä tulevaisuuden haaveita. 

Millainen aarrekartastanne tuli? Valitkaa vuorotellen kuva/teksti kartalta ja kertokaa siitä toisillenne, kunnes kaikki kartan osat on käyty läpi. Säilyttäkää yhteinen tulevaisuuden aarrekartta, ja jos mahdollista, pitäkää se esillä muistuttamaan teille tärkeistä asioista ja valitsemistanne elämän suuntaviitoista. 
 

> Takaisin