Hyppää sisältöön

Lisätietoja ja lähteet

Lämsä, Erkki 1999: Oulun seudun kirkot. Oulurepro, Oulu.

Seppänen, Arvi ja Kokkonen, Ilpo 2002: Oulun Tuomiokirkko - Oulu Cathedral, evangelical-lutheran. Kirjapaino Kaleva, Oulu.

Koivula, Veijo ja Okkonen, Ilpo 2015: Pyhät tilat – Holy places. Ekumeeninen kirja Oulun kirkoista – An ecumenical book of Oulu churches. Jelgavas tipografija, Latvia.

Schali, Kirsi (toimittanut) 2008: On riemu, kun saan tulla. Oulujoen kirkko sata vuotta. Karisto Oy, Hämeenlinna.

Schali, Kirsi (toimittanut) 1996: Oulun hautausmaat. Oulun evankelis - luterilainen seurakuntayhtymä. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Vahtola, Jouko 1986: Muhoksen seurakunnan historia. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki.

Heikkinen, Jouni (toimittanut) 2015: Herran huoneiden kuvamaailma, Muhoksen ekumeeninen kuva – ja ikonikirja. Maahenki, Helsinki.

Mäkelä, Simo (toimittanut) 2000: Vaala – Oulujärven pitäjä. Encyclopedia Vaalaensis – pitäjäntietosanakirja. Painotalo Suomenmaa, Oulu.

Due, Andrea ja Laboa, Juan Maria 1998: Kristinusko 2000 vuotta. Kirjapaja OY, Helsinki.

Knuutila, Jyrki 2010: Soturi, kuningas, pyhimys. Pyhän Olavin kultti osana kristillistymistä Suomessa 1200-luvun alkupuolelta 1500-luvun puoliväliin. WS Bookwell Oy, Jyväskylä.

Lindgren, Mia 2018: 2000-luvun vaeltajien motiivit Camino de Santiagon pyhiinvaellusreitillä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu oy, Helsinki.

Jansa, Kati 2011: Pyhiinvaellus. LK-kirjat, Helsinki.

Virkkunen, A. H., Halila, Aimo ja Hautala, Kustaa 1953-1982: Oulun kaupungin historia 1-5. Oulun kaupunki, Oulu.

www.oulunseurakunnat.fi

www.muhoksenseurakunta.fi

www.utajarvenseurakunta.fi

www.vaalanseurakunta.fi

evl.fi/pyhiinvaellus

Uusi testamentti 2020

www.ouka.fi

www.wikipedia.fi

www.commons.wikimedia.org

www.finna.fi

www.luontoon.fi/varusteet

www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Jokamiehenoikeudet(16989)

www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Liikkuminen_luonnossa__PohjoisPohjanmaa(30196)

Rokua Geopark

Google Play