Hyppää sisältöön

Rokua Geopark

 

Geopark on kesäkuussa 2000 perustettu ainutlaatuisten geologisten kohteiden eli niin sanottujen geopuistojen kansainvälinen verkosto ja UNESCOn ohjelma. Se on tarkoitettu jakamaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä luonnontieteiden opetuksesta, geologisen perinnön suojelusta, geoturismista ja kestävästä kehityksestä. Unescon yleiskokous hyväksyi 17. marraskuuta 2015 International Geoparks and Gesosciences -ohjelman perustamisen, jolla Geopark-verkosto siirtyi osaksi Unescon toimintaa. Kesäkuussa 2020 UNESCON maailmanlaajuiseen UNESCOn Global Geopark-verkostoon kuuluu 161 kohdetta 44:ssä maassa. Pohjoismaissa näistä kohteista on kahdeksan, ja niistä kaksi Suomessa: Rokua UNESCO Global Geopark ja Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark. 

 

Ainutlaatuisia luontoelämyksiä

Rokuan jäkälikköä ja mäntymetsää. Kuva: Wikipedia Commons

Rokua Geopark (www.rokuageopark.fi) on Suomen ensimmäinen kohde kansainvälisessä ainutlaatuisten geologisten kohteiden verkostossa. Rokua Geoparkiin kuuluvat Rokuan, Oulujokilaakson ja Oulujärven alueet. Rokua Geopark tarjoaa ainutlaatuisia luontoelämyksiä ja monipuolisia palveluja ympäri vuoden. Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven maisema-alueista muodostuva Rokua Geopark on kiehtova kokonaisuus, jossa elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteet muodostavat arvokkaan, läpi vuosituhansien jatkuneen kertomuksen.  

Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen matkailualue, joka on saanut UNESCO Global Geopark -statuksen. UNESCO on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö, jonka Global Geopark -kohteeksi pääsevät ainoastaan kohteet, joilla on ainutlaatuinen geologinen perintö. Global Geoparkeissa edistetään myös kestävää kehitystä, tutkimusta ja oppimista sekä kulttuuriperinnön jatkumoa toimimalla yhteistyössä paikallisten yritysten ja toimijoiden kanssa. Rokua Geopark on UNESCO Global Geopark -ohjelman lisäksi jäsen Euroopan ja Maailman Geopark -verkostoissa. Jokaisella UNESCO Global Geoparkilla on oma teemansa. Rokua Geoparkin teema on jääkausi. Jääkauden perintö yhdistyy Rokua Geopark -alueen erityislaatuiseen kallioperän kehityshistoriaan. Geologia on vaikuttanut monin tavoin myös alueen elollisen luonnon kehittymiseen ja asutuksen leviämiseen. Rokua Geopark on pohjoisimpia kohteita yhdessä Islannin ja Norjan Geoparkien kanssa maailman yli 160 UNESCO Global Geoparkista. Alueen kiinnostavuudesta kertoo se, että Rokuanvaara valittiin yleisöäänestyksessä Suomen parhaaksi retkikohteeksi 10 upean finalistin joukosta vuonna 2018. 

 

Kolme maisema-aluetta

Rokua Geopark koostuu kolmesta maisema-alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- ja dyynialueesta. Ne muodostavat yhtenäisen yli 1300 neliökilometrin laajuisen aluekokonaisuuden. Alue alkaa Muhokselta, noin 20 km päässä Oulusta, ja jatkuu siitä noin 90 km päähän Oulujärvelle. Jääkauden perintö ja alueen kehityshistoria näkyy Rokua Geoparkin luonnossa esimerkiksi korkeina dyyneinä, syvinä suppina, laajoina suoalueina, upeina hiekkarantoina sekä valkean jäkälän peitossa olevina kangasmetsinä. Rokua Geopark -alueen geologinen syntytarina on muovannut alueen maaperää ja ilmastoa myös kotimaisen lähiruoan tuotantoon sopivaksi. Geopark-alueella tuotetaankin nykyisin ainutlaatuista lähiruokaa, Geofoodia, joka on vahvasti sidoksissa alueen geologiseen perintöön. Ympäristö ja matkailu linkittyvät Geofood-tuotteissa siten saumattomasti toisiinsa. 

Lue lisää Rokua Geoparkista täältä


Lisätietoja ja lähteet: 

Retkeilyneuvonta
Liminganlahden luontokeskus
0206 39 6059
liminganlahti@metsa.fi

Mökkivaraukset
+358 8 554 5500 
varaamo@rokuageopark.fi

Humanpolis Oy
Valtatie 17
91500 Muhos
info@rokuageopark.fi
Rokua Geopark

www.wikipedia.fi