Viktorianjärven itäisen hiippakunnan lähetystyö, Tansania

Suomen Lähetysseura

Tuiran seurakunnan nimikkokohde

Köyhien ja syrjäänjäävien lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja elämänhallinnan parantaminen, lastensuojelukoulutuksen järjestäminen.

Uutiskirje 1/2015