Suomen ev.lut. kirkon hautaustoimi

Hautaustoimilaki velvoittaa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia tai seurakuntayhtymiä pitämään yllä yleisiä hautausmaita.

Hautausmaa voi olla useamman seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteinen.

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ylläpitämiä hautausmaita on noin tuhat.

Lain mukaan hautasija on pyynnöstä osoitettava erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueesta. Useat seurakunnat tai seurakuntayhtymät ovat sopineet tunnustuksettomien hauta-alueitten käytöstä yhteisesti.

Hautausmaa ja siunauskappeli on vihittävä ennen kuin niitä ryhdytään käyttämään. Tunnustuksetonta hauta-aluetta ei vihitä.

Kirkkolain mukaan hautaoikeus luovutetaan enintään 50 vuoden ajaksi kerrallaan. Seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi hautausmaalle.

Kirkkojärjestys säätää, että jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan, ne on asetettava sopivaan paikkaan hautausmaalla tai huolehdittava niiden säilyttämisestä muulla tavoin.

Lain mukaan hautausmaa voidaan lakkauttaa tai alue ottaa muuhun käyttöön, kun viimeisestä hautaamisesta on kulunut vähintään sata vuotta.

Hautaan voi kuulua yksi tai useampi hautapaikka ja samassa paikassa voi olla useita hautasijoja. Hautausmaa tai sen osa voi olla muistolehtona, johon vainajan tuhka sirotellaan tai kätketään hautasijaa merkitsemättä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (sijaintipaikka Mikkeli) hoitaa koko maan alueella hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoitetut valvonta- ja kiinteistörekisteritehtävät sekä erilliset lupa-asiat, kuten esimerkiksi yksityisen haudan perustaminen tai haudatun vainajan siirto.

(KT 20.6.2007, päivitetty 12.3.2012)