Tuomiokirkon kryptan lasimaalaukset

Valo siivilöityy tuomiokirkon kryptaan kahden pienen lasimaalauksen läpi, jotka on sijoitettu huoneen ikkunoihin. Taidemaalari ja kuvataiteilija Mary Jane Gregoryn valmistamat teokset on hankittu kirkkoon sen sisäkorjauksen yhteydessä vuonna 1997 osittain Oulun Diakonissalaitoksen lahjoitusvaroin. Oikeanpuoleinen maalaus on nimeltään Alku, sana ja vasemmanpuoleinen Alku, pesä.

Taiteilija on valinnut lasimaalausten teemaksi alun ja kasvun, koska kryptassa pidettävät kirkolliset toimitukset, ristiäiset, vihkiäiset ja hautajaiset pohjautuvat samoihin ajatuksiin. Teosten lähtökohtana on ollut kaksi Raamatun jaetta, joista toinen sisältyy Johanneksen evankeliumiin: "Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala." (Joh. 1:1.) Toinen jae on luettavissa Jesajan kirjasta: "Minä, Herra, olen ensimmäinen, ja viimeistenkin keskellä olen sama." (Jes. 41:4.)

Oikeanpuoleisen lasimaalauksen keskiosasta erottuu kirja, kristillisen uskon vertauskuva. Se on maalattu suorakaiteen muotoiseksi kuvioksi ikkunan ruutuihin ja sen päälle on kiinnitetty aaltomaisesti kaareutuva lasilevy ikään kuin kirjan sivuiksi. Levyyn on kirjoitettu: Alussa oli sana.

Vasemmanpuoleisen teoksen keskellä on orjantappurakruunua muistuttava kuvio, joka symboloi ikuista elämää. Taiteilija on valinnut tämän perinteisen kristillisen vertauskuvan myös sen vuoksi, että sen muoto tuo mieleen pesän. Kaste ja vihkiäiset ovat hänen mukaansa tapahtumia, joissa liitytään "pesään", uuteen perheeseen ja seurakuntaan. Myös kuolemassa palataan "pesään", josta on lähdetty. Jeesus sanoi: "Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi." (Luuk. 9:58.) Jokainen kristitty löytää kuitenkin kodin kirkosta.