Kuulutukset

Kuulutus

Karjasillan seurakunnassa toimitetaan 8.10.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaalin vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä 28.6.2023 kello 12-16 ja 29.6.2023 kello 15–19 Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Nokelantie 39, 90150 Oulu.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty 26.6.2023 ne seurakunnan jäsenet, jotka ovat viimeistään vaalipäivänä 8.10.2023 täyttäneet 18 vuotta. Ne seurakuntaan muuttaneet jäsenet, jotka merkitään seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi viimeistään 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää, siis viimeistään 29.7.2023, lisätään vaaliluetteloon vaalilautakunnan itseoikaisussa 1.8.2023. Heille toimitetaan päätös syntyneestä äänioikeudesta kirjallisesti.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen seuraavasti: Seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että äänioikeus on ilman laillista syytä häneltä kielletty tai myönnetty toiselle ilman laillista perustetta. Kirkkoherra saa tehdä oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että joku on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta taikka merkitty siihen äänioikeutta vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi. Oikaisuvaatimusta ei voida perustaa muuttoon, joka on tapahtunut seurakuntaan alle 70 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään maanantaina 3.7.2023 ennen klo 16.00 Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, osoite Nokelantie 39, 90150 Oulu.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 13.7.2023 klo 17.00 pidettävässä kokouksessa.

Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Kalevi Lämsä

puheenjohtaja

Kuulutus on ollut nähtävillä Karjasillan seurakunnan ilmoitustaululla 16.6.2023 – 29.6.2023.

 

KUULUTUS

 

Petri Sakari Satomaa (s. 15.2.1967, Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 29.5.2000. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 5.6.2001. Satomaa on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa pastoraalitutkinnon 17.6.2003, ylemmän pastoraalitutkinnon 12.6.2018 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 13.12.2006, arvosanalla 3/3.

Petri Satomaa on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Karjasillan ja Oulunsalon seurakunnissa yhteensä 22 vuoden ajan sekä kirkkopäiväkoordinaattorin määräaikaisessa tehtävässä puoli vuotta.

Nykyistä Oulunsalon seurakunnan kirkkoherran virkaa hän on hoitanut yhdeksän vuoden ajan, 1.9.2014 alkaen. Hän on virastaan virkavapaalla hoitaessaan ajalla 1.5.–31.7.2023 Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtajan avoinna olevaa virkaa.

Muuta

Petri Satomaa on valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi Oulun yliopiston luokanopettajan koulutusohjelmasta. Hän on työskennellyt luokanopettaja 12 vuotta. Hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon (8 ov) vuonna 2002.

Satomaa on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi Satomaa on suorittanut Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen (45 op). 

Satomaa on toiminut Itä-Suomen yliopiston seurakuntaharjoittelun työssäoppimisen ohjaajana ja tuntiopettajana vuosina 2011 ja 2014.

Petri Satomaalle on myönnetty rovastin arvonimi 26.10.2017.

 

Jaakko Pietari Tuisku (s. 15.6.1979, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra) on valmistunut Helsingin yliopistosta teologian maisteriksi 27.5.2002 ja teologian tohtoriksi 2.5.2014. Hänet on vihitty papiksi Oulussa 9.6.2002. Tuisku on suorittanut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa  pastoraalitutkinnon 2.2.2005, ylemmän pastoraalitutkinnon 17.3.2016 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuonna 2006, arvosanalla 2/3.

Jaakko Tuisku on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Pudasjärven, Kajaanin, Kempeleen, Karjasillan, Lumijoen ja Haukiputaan seurakunnissa yhteensä 21 vuoden ajan. Kirkkoherran tehtäviä hän on hoitanut Kempeleen, Lumijoen ja Haukiputaan seurakunnissa yli kahdeksan vuoden ajan. Nykyisessä virassaan Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut 1.6.2015 alkaen.

Muuta

Jaakko Tuisku on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen (45 op).

Jaakko Tuisku on osallistunut valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille vuonna 2018. Hän on ollut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallituksen jäsen vuosina 2017–2019.

 

Miia Susanna Seppänen (s. 29.4.1974, Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja) on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 17.1.2000. Hänet on vihitty papiksi Mikkelissä 23.3.2000. Seppänen on suorittanut pastoraalitutkinnon Lapualla 13.11.2002, ylemmän pastoraalitutkinnon Kuopiossa 10.6.2021 ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13.12.2007, arvosanalla 2/3.

Miia Seppänen on toiminut seurakuntapapin tehtävissä Rantasalmen, Jyväskylän, Kiimingin ja Suomussalmen seurakunnissa yhteensä 21 vuoden ajan. Suomussalmen seurakunnan kirkkoherrana hän on toiminut kolme vuotta. Nykyistä Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtajan tehtävää hän on hoitanut 1.9.2021 alkaen.

Muuta

Miia Seppänen on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Seppänen on toiminut teologien työssäoppimisjakson ohjaajana vuosina 2010–2011 ja soveltavien opintojen tuntiopettajana Joensuun yliopistossa vuosien 2004–2006 aikana.

Seppänen on osallistunut alueelliselle maanpuolustuskurssille vuonna 2021.

 

Vaalisijalle asetetut antavat vaalinäytteensä toimittamalla päiväjumalanpalveluksen Karjasillan kirkossa perättäisinä sunnuntaipäivinä klo 10.00.

 

1. vaalisijalla oleva Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra, TM, KM Petri Satomaa sunnuntaina 10.9.2023 klo 10.00

2. vaalisijalla oleva Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra, TT Jaakko Tuisku sunnuntaina 17.9.2023 klo 10

3. vaalisijalla oleva Suomen Punaisen Ristin Oulun piirin toiminnanjohtaja, TM Miia Seppänen sunnuntaina 24.9.2023 klo 10.

 

Karjasillan seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10.2023 klo 10.00 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu siten kuin vaalilautakunta siitä omalla kuulutuksellaan tarkemmin ilmoittaa.

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys toimitetaan Karjasillan seurakunnassa 2.-6.10.2023 klo 9.00–18.00 vaalilautakunnan ilmoituksen mukaisesti.

 

Oulussa, Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 15. päivänä kesäkuuta 2023.

 

Jukka Keskitalo 
piispa

Päivi Liiti
hiippakuntapastori

 

KUULUTUS

Karjasillan seurakunnassa toimitetaan 8.10.2023 kirkkoherranvaali.

Kirkkoherranvaali alkaa Karjasillan kirkossa sunnuntaina 8.10. klo 10 pidettävän jumalanpalveluksen jälkeen klo 11.00 ja päättyy klo 20.00.

Kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys tapahtuu Karjasillan kirkkoherranvirastossa alkaen maanantaina 2.10.2023 ja päättyen perjantaina 6.10.2023, joka päivä kello 9-18. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina ovat Pyhän Andreaan kirkko, Kastellin kirkko ja Maikkulan kappeli keskiviikkona 4.10. ja torstaina 5.10. klo 15-19.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään 29.9. ennen klo 16 kirkkoherranvirastoon. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta.

Vaalin tulos on selvillä sunnuntaina 8.10.2023 aikaisintaan kello 23. Kirkkoherranvaalin pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa maanantaina 9.10.2023 kello 10.

Karjasillan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Kalevi Lämsä

puheenjohtaja