Kuoriosan maalaus Taivaanranta

Sakastin oviaukon oikealla puolella on Oulun tuomiokirkon uusin teos, oululaisen Sampo Kaikkosen (s. 1975) maalaus Taivaanranta – Divine Horizon.

Tämän 2,5 metriä korkean öljyvärimaalauksen toteuttaminen kesti noin vuoden ja se tuli osaksi kuorin teoskokonaisuutta valmistuttuaan vuonna 2020. Kaikkosen maalaustapa on vuosisatoja vanha kerrosmaalaustekniikka, jossa valojen ja varjojen merkitys korostuu. Teoksen tyylissä näkyvät vahvasti myös maalarille ominaiset barokkivaikutteet, minkä vuoksi se keskustelee luontevasti vierellään olevan vuonna 1611 maalatun Johannes Messeniuksen muotokuvan kanssa. Myös Messeniuksen muotokuvan symboliikassa viitataan elämän ja kuoleman teemaan. Yhdessä kuorin ja alttarin taideteokset muodostavat ihmisen elämän suuntaa ja päämäärää käsittelevän kokonaisuuden.

Taivaanranta-teoksen teema ja aihe liittyvät lähdön hetkeen. Silloin kun ruumiillinen muuttuu ja maallinen maine ja mammona, mutta myös kivut ja surut, jäävät taakse. Kuva-aihe poikkeaa perinteisestä, kirjaimellisesta Raamatun kertomuksen kuvituksesta. Taivaanranta on näkymä tavallisen ihmisen lähdön hetkeen yhdessä muiden eri vaiheessa olevien lähtijöiden ja saattajien kanssa. Teos on siis eräänlainen ylösnousemuskuvaus tavallisen ihmisen mittakaavassa.

Maalauksen barokkikierteinen sommitelma vie katsetta ylöspäin kohti taivasta. Samalla aiheellisesti siirrytään myös ajassa. Alimmainen naishahmo on puettu kuolinvaatteeseen, mutta keskimmäisessä hahmossa sama nainen on jo jättämässä kaiken maallisen taakseen. Maallisen ajan ratas menettää merkityksensä siirryttäessä ajasta ikuisuuteen.

Sampo Kaikkonen on käsitellyt maalauksissaan usein aiemminkin elämän rajallisuutta ja pohtinut tapoja helpottaa ihmisen suhtautumista kuolemaan. Taivaanranta-teos herättää symboliikan kautta ajattelemaan, missä oikeastaan kulkee elämän ja kuoleman raja, ja millaisina täältä lähdemme. Kaikki me synnymme ja vääjäämättä myös kuolemme. Näiden hetkien väliin jäävän ajan voimme käyttää kukin tavallamme. Merkityksellistä on pyrkimys hyvään.

”Maalaukseni toimivat aidoimmillaan silloin, jos ne onnistuvat koskettamaan yksittäistä ihmistä. Jokainen reflektoi teosta aina omaa taustaansa vasten ja voi löytää siitä merkitystä elämäänsä. Parhaimmillaan teos voi tuoda lohtua raskaaseen elämänvaiheeseen. Tämä on koko taiteeni perimmäinen tarkoitus.”

Sampo Kaikkosen taideteos Taivaanranta. Kuva: Mika Friman.
Sampo Kaikkosen teos Taivaanranta. Kuva: Mika Friman