Uutislistaukseen

Päätökset Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 16.6.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidettiin torstaina 16.6.2016. 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät sivulta www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.
 

Päätökset yhteisen kirkkoneuvoston 16.6.2016 kokouksessa:

Ei julkinen hankinta-asia: Ylikiimingin uusi seurakuntatalo, rakennusurakoitsijan valinta
Päätös on julkinen vasta sopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

Ei julkinen hankinta-asia: Traktorin ja etukuormaajan vaihto, hautauspalvelut
Päätös on julkinen vasta sopimusten allekirjoittamisen jälkeen.


Ei julkinen hankinta-asia: Defibrillaattorien hankinta kirkkoihin ja siunauskappeleihin sekä Juuman ja Rokuan leirikeskuksiin
Päätös on julkinen vasta sopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

Hallinto-oikeuden päätökset 31.5.2016, Yhteinen kirkkovaltuusto 10.3.2014 § 2 Niiden Oulun seurakuntayhtymän hautainhoitorahastojen ainaishoitosopimusten lakkauttaminen, joissa pääoma korkotuottoineen on loppunut     
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yli-Iin Rintamamiesveteraanit ry:n anomus, muistomerkki (liite)
Asia palautettiin valmisteluun.


Kirkon mediasäätiön tukeminen kolmivuotiskaudella 2017 - 2019 (liite)
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti
1. esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se tekee periaatepäätöksen: seurakuntayhtymä osallistuu Kirkon mediasäätiön toiminnan tukemiseen kaudella 2017 - 2019 seurakuntien jäsenlukuun perustuvalla vuosittaisella maksulla, joka on enintään 0,12 euroa/jäsen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tuen määrän vuosittain. Tuki rahoitetaan erillisellä määrärahalla.
2. nimeää viestintäjohtaja Sakari Korven Kirkon mediasäätiön hallintoneuvoston jäseneksi kolmivuotiskaudelle 2017 – 2019 sekä varahenkilöksi henkilöstöpäällikkö Seppo Pitkäahon.

Sairaalasielunhoitajan viran auki julistaminen, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa sairaalasielunhoitajan viran haettavaksi, sijoituspaikka seurakuntatyön erityispalvelut.

Lähetystyön koordinaattorin työsuhteen sijoituspaikan muutos
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että lähetystyön koordinaattorin työsuhteen sijoituspaikka on 1.9.2016 alkaen Oulunsalon seurakunta, jossa hän vastaa osa-aikaisen (50 %) lähetyssihteerin viran tehtävistä. Työsuhteen tehtävistä on 50 % Oulun tuomiorovastikunnan lähetystyön koordinointia. Työsuhteen palkkamäärärahasta 50 % siirtyy Oulunsalon seurakunnalle.

Erityisnuorisotyöntekijä Outi Leinosen irtisanoutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että Outi Leinonen on irtisanoutunut 25.5.2016 erityisnuorisotyöntekijän virasta 1.9.2016 alkaen.

Seurakuntamestari Eero Seppäsen irtisanoutuminen
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi, että tarvittaessa töihin kutsuttava seurakuntamestari Eero Seppänen on irtisanoutunut 1.7.2016 alkaen.

Lapsityönohjaaja Saara Hietavan virkasuhteen päättyminen
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti:
1. valtuuttaa yhtymäjohtaja Ilpo Kähkösen allekirjoittamaan sopimuksen Saara Hietavan virkasuhteen päättymisestä sekä
2. myöntää 66 327 euron ja 50 sentin suuruisen määrärahan.
 

17.6.2016 08.22