Uutislistaukseen

Kokouspäätöksiä

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui 7.6.2016.

Esityslista ja mahdolliset liitteet löytyvät sivulta www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

Henkilöstötilinpäätös 2015
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi henkilöstötilinpäätöksen 2015 tiedoksi.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös 2015 ja tasekirja
Yhteinen kirkkovaltuusto

1. vahvisti Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen.

Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 296.938,50 euroa.

2. päätti, että tilikauden ylijäämä jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.

3. vahvisti Oulun, Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon hautainhoitorahastojen vuoden 2015 tilinpäätökset.

Oulun hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 59.365,56 euroa, Haukiputaan hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 26.673,59 euroa, Kiimingin hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 20.504,89 euroa ja Oulunsalon hautainhoitorahaston tilinpäätös alijäämää 1.798,08 euroa.

4. päätti, että hautainhoitorahastojen tilikauden yli-/alijäämät jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.

Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen saaduksi.

Vastuuvapaudesta päättäminen seurakuntayhtymän tilivelvollisille
Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi vastuuvapauden seurakuntayhtymän tilivelvollisille.

Määräalan myynti tilasta Arola 564-430-37-16, Oulunsalo
Yhteinen kirkkovaltuusto

1. päätti tehdä ko. kiinteistökaupan;

2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä

3. päätti alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Ostotarjous kiinteistöstä Haukiputaan Salmelan pappila, Rannantie 183
Yhteinen kirkkovaltuusto

1. päätti tehdä ko. kiinteistökaupan;

2. valtuutti yhtymäjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä

3. päätti alistaa päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Raamilaskentamalli
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi raamilaskentamallin vuoden 2017 talousarvion laadinnasta alkaen.

Aloite seurakuntien rakenteellisesta ja toiminnallisesta tulevaisuudesta, Seurakuntatyön erityispalvelujen johtajuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntatyön erityispalvelujen tiimiesimiesten esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Aloite seurakuntien rakenteellisesta ja toiminnallisesta tulevaisuudesta, Seurakuntarajojen muutos 1.1.2019 Kiimingin ja Oulujoen seurakuntien osalta
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti antaa Oulun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston 21.4.2015 aloitteen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, sekä puoltavan lausuntonsa seurakuntarajojen muuttamiseksi siten, että nykyiset Ylikiimingin ja Yli-Iin seurakuntapiirit liitetään vuoden 2019 alusta Oulujoen seurakunnasta Kiimingin seurakuntaan.

Kokousaikataulu syksy 2016
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi syksyn 2016 kokousajat.

8.6.2016 08.15