Uutislistaukseen

Kokouspostia yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta 6.10.

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli tiistaina 6.10. klo 18 alkaen Oulun tuomiokirkossa.

Oulun yhteisen kirkkovaltuuston kokous oli 6.10.2020 


Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko. Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

 

Päätökset kirkkovaltuuston kokouksessa 6.10.2020 (Huom. pöytäkirja tarkastetaan muutaman päivän sisällä)

 

§33 (1 liite) Karjasilta 564-13-58-1, kiinteistön kauppa


Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 

1. hyväksyä kiinteistön 564-13-58-1 kauppakirjaluonnoksen;

2. päätti ostaa Asunto Oy Oulun Takalyötynaukio 2:lta kiinteistön 564- 13-58-1, pinta-ala noin 437 m², kiinteistön kauppahintaan nolla (0) euroa, oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin;

3. valtuutti yhtymäjohtajan ja kiinteistöjohtajan viimeistelemään lopullisen kauppakirjan.


§34 Karjasilta 564-13-58-14, vuokraoikeusmaksu

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 

1. hyväksyä sopimusluonnoksen vuokraoikeusmaksusta koskien kiinteistöä 564-13-58-14; 
2. hyväksyä Oulun Rakennusteho Oy:n, perustettavan yhtiön lukuun antaman tarjouksen vuokraoikeusmaksusta 1 070 550,00 euroa; 
3. totesi, että Oulun Rakennusteho Oy, perustettavan yhtiön lukuun maksaa vuokraoikeusmaksuna seurakuntayhtymälle 1 070 550,00 euroa; 
4. valtuutti yhtymäjohtajan ja kiinteistöjohtajan viimeistelemään lopullisen sopimuksen vuokraoikeusmaksusta

§ 35 Karjasilta 564-13-58-14, maanvuokrasopimus

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 

1. hyväksyä kiinteistön 564-13-58-14 maanvuokrasopimusluonnoksen, 
2. hyväksyi kiinteistön 564-13-58-14 maanvuokrasopimusluonnoksen; 
3. päätti vuokrata vielä lohkomattoman kiinteistön 564-13-58-14 Oulun Rakennusteho Oy, perustettavan yhtiön lukuun, ohessa olevan maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti 60 vuoden vuokra-ajaksi perusvuokralla 105 300,00 euroa vuodessa; 
4. valtuutti yhtymäjohtajan ja kiinteistöjohtajan viimeistelemään lopullisenmaanvuokrasopimuksen; 
5. alisti vuokrauspäätöksen Oulun hiippakunnnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

§36 Ylikiimingin vanha pappila, kiinteistö 564-420-54-2, myynti

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti  

1. päätti tehdä kiinteistökaupan 564-420-54-2, sisältäen vanhan pappilan hirsirungon ja riihi-aittarakennuksen, Jarmo Juhanni Kokon kanssa hintaan 15.200,00 euroa; 
2. alisti päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§ 37 Ylikiimingin vanha seurakuntatalo, kiinteistö 564-420-54-3, myynti

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 

1. päätti tehdä kiinteistökaupan 564-420-54-3, sisältäen purkukuntoisen vanhan seurakuntatalon, Pasi Perätalon kanssa hintaan 12.500,00 euroa; 
2. alisti päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

§38 Ylikiimingin tila Papinkaarre, kiinteistö 564-420-54-1, myynti

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti  

1. päätti tehdä kiinteistökaupan 564-420-54-1, sisältäen vanhan purkukuntoisen maakellarin, Jarmo Juhanni Kokon kanssa hintaan 5.000,00 euroa; 
2. alisti päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

§39 Siiranjärven leirikeskus, rakennusten myynti ja kiinteistön 832-893-10-1 määräalan vuokraoikeuden siirto

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 

tehdä kaupan Siiranjärven leirikeskuksen rakennusten myynnistä ja siirtää kiinteistön 832-893-10-1 määräalan 1,5 ha vuokraoikeuden (sopimusnumero 41300) Sari Maarit Hoikkalalle hintaan 27 100,00 euroa. 

7.10.2020 08.34