Uutislistaukseen

Kokouspostia Oulun yhteisen kirkkoneuvoston kokouksesta 24.9.20

Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous oli torstaina 24.9. klo 16.15 alkaen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista ja mahdolliset julkiset liitteet löytyvät verkkosivuiltamme www.oulunseurakunnat.fi/paatoksenteko.

Lisätietoja kustakin käsiteltävästä asiasta voitte kysyä esityslistassa näkyvältä esittelijältä. Tiedottajana kokouksessa oli viestintäjohtaja Sakari Korpi p. 040 510 2836. 

 

Päätökset (epävirallisia siihen saakka, kun pöytäkirja on tarkastettu)

 

§118 Kokoukseen osallistujat ja järjestäytymisasiat

§119 Karjasilta 564-13-58-1, kiinteistön kauppa


Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto

1. hyväksyy kiinteistön 564-13-58-1 kauppakirjaluonnoksen;

2. päättää ostaa Asunto Oy Oulun Takalyötynaukio 2:lta kiinteistön 564- 13-58-1, pinta-ala noin 437 m², kiinteistön kauppahintaan nolla (0) euroa, oheisen kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin;

3. valtuuttaa yhtymäjohtajan ja kiinteistöjohtajan viimeistelemään lopullisen kauppakirjan.


§120 Karjasilta 564-13-58-14, vuokraoikeusmaksu

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto  

hyväksyy sopimusluonnoksen vuokraoikeusmaksusta koskien kiinteistöä 564-13-58-14; 
hyväksyy Oulun Rakennusteho Oy:n, perustettavan yhtiön lukuun antaman tarjouksen vuokraoikeusmaksusta 1 070 550,00 euroa; 
toteaa, että Oulun Rakennusteho Oy, perustettavan yhtiön lukuun maksaa vuokraoikeusmaksuna seurakuntayhtymälle 1 070 550,00 euroa; 
4. valtuuttaa yhtymäjohtajan ja kiinteistöjohtajan viimeistelemään lopullisen sopimuksen vuokraoikeusmaksusta

§121 Karjasilta 564-13-58-14, maanvuokrasopimus

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto  

hyväksyy kiinteistön 564-13-58-14 maanvuokrasopimusluonnoksen, mikäli yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymän ja Asunto Oy Oulun Takalyötynaukio 2:den välisen kiinteistön 564-13-58-1 kaupan sekä Oulun Rakennusteho Oy, perustettavan yhtiön lukuun antaman tarjouksen vuokraoikeusmaksusta; 
hyväksyy kiinteistön 564-13-58-14 maanvuokrasopimusluonnoksen; 
päättää vuokrata vielä lohkomattoman kiinteistön 564-13-58-14 Oulun Rakennusteho Oy, perustettavan yhtiön lukuun, ohessa olevan maanvuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti 60 vuoden vuokra-ajaksi perusvuokralla 105 300,00 euroa vuodessa; 
valtuuttaa yhtymäjohtajan ja kiinteistöjohtajan viimeistelemään lopullisenmaanvuokrasopimuksen; 
5. alistaa vuokrauspäätöksen Oulun hiippakunnnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

§122 Ylikiimingin vanha pappila, kiinteistö 564-420-54-2, myynti

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto  

päättää tehdä kiinteistökaupan 564-420-54-2, sisältäen vanhan pappilan hirsirungon ja riihi-aittarakennuksen, Jarmo Juhanni Kokon kanssa hintaan 15.200,00 euroa; 
2. alistaa päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

§123 Ylikiimingin vanha seurakuntatalo, kiinteistö 564-420-54-3, myynti

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto  

päättää tehdä kiinteistökaupan 564-420-54-3, sisältäen purkukuntoisen vanhan seurakuntatalon, Pasi Perätalon kanssa hintaan 12.500,00 euroa; 
alistaa päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

§124 Ylikiimingin tila Papinkaarre, kiinteistö 564-420-54-1, myynti

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se  

päättää tehdä kiinteistökaupan 564-420-54-1, sisältäen vanhan purkukuntoisen maakellarin, Jarmo Juhanni Kokon kanssa hintaan 5.000,00 euroa; 
alistaa päätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

§125 Siiranjärven leirikeskus, rakennusten myynti ja kiinteistön 832-893-10-1 määräalan vuokraoikeuden siirto

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto 

 päättää tehdä kaupan Siiranjärven leirikeskuksen rakennusten myynnistä ja siirtää kiinteistön 832-893-10-1 määräalan 1,5 ha vuokraoikeuden (sopimusnumero 41300) Sari Maarit Hoikkalalle hintaan 27 100,00 euroa. 


§126 Haukiputaan seurakunnan toimitilat, tarveselvitystyöryhmän asettaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto

1. päätti asettaa Haukiputaan seurakunnan toimitilat -tarveselvitystyöryhmän. Puheenjohtajaksi nimetään kiinteistöjohtaja. Jäseniksi nimetään Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra, kiinteistötoimen johtokunnan edustajaksi Inkeri Aitto-oja, työntekijöiden edustajaksi kappalainen Saila Karppinen ja sihteeriksi kiinteistösihteeri;

2. nimesi edustajakseen työryhmään Irja Lahdensivun.


§127 Oulun seurakuntayhtymän henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutusmääräraha vuodelle 2021

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.    

§128 Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän vapaa-ajanyhdistys Kirvan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019–2020 sekä talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020–2021

Merkittiin saaduksi

§129 Soittokunnan toiminnanohjaajan viran haettavaksi julistaminen, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi soittokunnan toiminnanohjaajan viran, sijoituspaikkana seurakuntatyön erityispalvelut. 

 §130 IT-tukihenkilö Niko Saarisen työsuhteen jatkaminen ajalle 2.11.2020–30.6.2021

Päätettiin palkata Niko Saarinen määräaikaiseksi it-tukihenkilöksi ajalle 2.11.2020– 30.6.2021 edellä mainituin perustein.  


§131 Controller Maria Satalahden sivutoimilupahakemus

Myönnettiin sivutoimilupa

§132 Viranhaltijapäätökset

Merkittiin tiedoksi

§133 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 8.9.2020 päätösten täytäntöönpano

Merkittiin tiedoksi

§134 Asialista yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 6.10.2020

Merkittiin tiedoksi

§135 Ilmoitusasiat sekä muut mahdolliset asiat

§136 Pöytäkirjan nähtävillä oloaika, kokouksen päättäminen sekä oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen antaminen

25.9.2020 12.22